wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienie

Obrona pracy dyplomowej jest bez wątpienia dla wielu studentów najbardziej stresującym dniem podczas trwania studiów. Poprzedza go długa droga z szukaniem źródeł oraz pisaniem pracy dyplomowej. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy student musi zwrócić się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Jak powinno wyglądać podanie?

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej uzasadnienie

W regulaminach większości uczelni znajduje się zapis, iż student powinien złożyć pracę dyplomową najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. W momencie, kiedy student chce przedłużyć termin na złożenie pracy dyplomowej, musi wystosować pismo z uzasadnieniem do dziekana. Chęć przedłużenia terminu pracy dyplomowej musi być odpowiednio wytłumaczona. Warto pamiętać, że brak czasu może być dla dziekana niewystarczającym powodem, a wniosek może zostać odrzucony. Ważne jest, aby we wniosku zawrzeć dokładną przyczynę nie napisania pracy dyplomowej w terminie. W przypadku choroby należy dołączyć do wniosku wszelkie wyniki badań lub zaświadczenia lekarskie. Istnieją również przypadki, kiedy student nie mógł dotrzeć do wystarczającej ilości źródeł lub kontakt z jego promotorem był utrudniony, wtedy należy uzasadnić chęć przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej jako sytuacje niezależne od studenta. 

Co powinien zawierać wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

Uzasadnienie we wniosku o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej powinno być rzeczowe i adekwatne. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim wszystkie dane studenta, który stara się o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, ale również dane uczelni i kierunku, na jakim się znajduje. Ważne jest, aby racjonalnie uzasadnić prośbę o zmianę terminu i załączyć (jeśli student posiada) potrzebną dokumentację. Warto również pamiętać, iż wniosek o przedłużenie terminu powinien być zaopiniowany przez promotora. W momencie, kiedy wszystkie formalności zostaną dopełnione, a wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, student wraz z promotorem ma możliwość ustalenia innego, dogodnego terminu na oddanie pracy dyplomowej. 

Zobacz też  Konspekt pracy licencjackiej – czy trudno go napisać?