przypisy w pracy licencjackiej

Pisemna praca dyplomowa powinna być szczegółowo dopracowana, ponieważ świadczy to nie tylko o rzetelności, ale przede wszystkim jakości warsztatu badawczego. Przypisy w pracy licencjackiej zamieszcza się z szacunku do dorobku naukowego innych badaczy, ale również by, wykazać źródła, z jakich korzystano w trakcie jej pisania. Powinny się znaleźć w każdym miejscu, w którym korzysta się z nich. Wyjątkiem są oczywiste stwierdzenia, takie jak fakt, że krew ma kolor czerwony. W jaki sposób oznaczać przypisy w pracy licencjackiej? Jakich błędów się wystrzegać?

Jak wyglądają przypisy w pracy licencjackiej?

Ujednolicenie wymogów dotyczących wyglądu pracy licencjackiej sprawia, że znacznie łatwiej się je czyta, ponieważ są przejrzyste. Przy ostatnim czytaniu należy zwrócić uwagę na zbyt długie zdania, ale także bloki tekstowe, które zniechęcają do wnikliwego zapoznania się z treścią. Jak wyglądają przypisy w pracy licencjackiej? Przypis w pracy licencjackiej powinien widnieć, jako przypis dolny. Oznacza to, że powinien być napisany czcionką Arial Normal w rozmiarze 10. O czym jeszcze należy pamiętać? Interlinia powinna wynosić 1 wiersz. Wielu przyszłych licencjatów zapomina o tym, że każdy przypis powinien rozpoczynać się wielką literą oraz kończyć kropką, ponieważ traktowany jest jak zdanie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie samego przypisu, ponieważ numer powinien być umieszczony bez spacji, po konkretnym wyrazie i przed przecinkiem. Prawidłowy zapis umożliwia sprawne odszukanie przypisy na dole strony, ponieważ zdarza się, że znajduje się ich tak więcej niż jeden. 

Przypisy w pracy licencjackiej strona internetowa

Dostęp do Internetu poniekąd ułatwia zdobycie źródeł ułatwiających przygotowanie się do pisania pracy licencjackiej. Jednak dla wielu osób wciąż problematycznym bywa fakt, że przypisy w pracy licencjackiej to strona internetowa. Największym problemem jest właściwe oznaczenie źródła tak, by prezentowało się w estetyczny sposób. Prawidłowym zapisem jest ten, w którym przypis będzie zawierał adres strony internetowej, wraz z datą ostatniej wizyty na stronie. Pozwoli to na weryfikowanie informacji, zwłaszcza gdy bieżący stan może się różnić od tego, z jakiego korzystano. Najczęściej kładzie się nacisk na opisanie tego źródła, jako dodatek do samego adresu. Jest to podyktowane tym, że najczęściej z samego adresu strony internetowej trudno jest wywnioskować jej zawartość. 

co to są przypisy

Jak robić przypisy w pracy licencjackiej?

Praca licencjacka to przygotowanie i uporządkowanie materiału źródłowego, opracowanie planu działania i przystąpienie do realizacji. Cały proces zajmuje mnóstwo czasu, jednocześnie na każdym etapie wymaga się należytej dbałości o szczegóły. Każda praca licencjacka musi składać się z następujących elementów:

  • Strona tytułowa – powinna zawierać najważniejsze informacje w tym między innymi tytuł, imię i nazwisko autora (nr albumu studenta), dane promotora pracy, nazwę uczelni, a także rok, w którym została napisana praca.
  • Spis treści – w tym miejscu należy wykazać skróty, symbole, ale także streszczenie, wstęp, poszczególne rozdziały (teoretyczny, metodologiczny, badawczy) oraz zakończenie.
  • Wstęp – głownym zadaniem tej części pracy licencjackiej jest wprowadzenie do tematu, ale także uzasadnienie jego wyboru.
  • Rozdziały główne i podrozdziały – podział całej pracy umożliwia zapoznanie się z każdą częścią, w tym również ocenę tego, czy temat został odpowiednio opracowany, a wnioski pokrywają się z zawartością całej pracy.
  • Zakończenie – podsumowanie całej pracy, to miejsce na wnioski, które pojawiły się w trakcie realizacji. 
  • Bibliografia – niezwykle istotny element każdej pracy licencjackiej, ponieważ zawiera wszelkie źródła, z jakich korzystano w trakcie jej pisania. 
  • Spis tabel, wykresów
  • Załączniki – spis wszelkich dodatkowych materiałów, które pomagały w przygotowaniu pracy licencjackiej.
Zobacz też  Konspekt pracy licencjackiej – jak napisać?

Przypisy w pracy licencjackiej word

Jak robić przypisy w pracy licencjackiej? Duże znaczenie ma program, z jakiego korzysta się w trakcie pisania. Jednym z popularniejszych jest WORD, ponieważ umożliwia nie tylko śledzenie na bieżąco zmian, ale przede wszystkim wprowadzenie standardowych ustawień, które ułatwiają cały proces. Jak przygotować przypisy w pracy licencjackiej  w Wordzie? Pierwszym zadaniem jest kliknięcie miejsce, w którym autor chciałby się odwołać do przypisu dolnego. Następnie w karcie o nazwie “odwołania” należy wybrać opcję “wstaw -> przypis dolny”. Cała operacja nie zajmuje dużo czasu, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, by podać poprawny tytuł, pamiętać o “”, autorze i roku wydania książki. Podanie szczegółowych danych ułatwi identyfikację źródła, tym samym będzie świadczyło dobrze o piszącym. Z pewnością w trakcie weryfikacji przez promotora mogą pojawić się pewne zastrzeżenia dotyczące ilości przypisów, stąd też warto opanować sztukę ich dodawania i kasowania, ponieważ z pewnością się to przyda. Często studenci zastanawiają się nad tym, ile czasu poświęcić na napisanie pracy licencjackiej, uważa się, że trzy tygodnie jest realnym terminem na każdy z etapów jej powstania. 

Zobacz – Kim jest promotor pracy licencjackiej.