ile razy można powtarzać przedmiot na studiach

Załatwianie pewnych spraw czy pisanie wniosków na studiach może przysporzyć o ból głowy. Szczególnie stresującą sytuacją może być niezaliczenie przedmiotu, a w konsekwencji jego powtarzanie. W jakich sytuacjach może pojawić się konieczność powtarzania przedmiotu? Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku do dziekana? Ile razy można powtórzyć przedmiot na studiach?

Kiedy pojawia się konieczność powtarzania przedmiotów?

Najczęstsze pytania studentów, zwłaszcza na pierwszy roku, dotyczą ewentualnej konieczności powtarzania konkretnych przedmiotów. Sytuacja ta może wynikać z kilku powodów. Jednym, a zarazem najpowszechniejszym z nich jest otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu, nie tylko w pierwszym terminie, ale także drugim – poprawkowym. W tym przypadku student ma prawo ubiegać się o tzw. egzamin komisyjny (za zgodą kierownika jednostki), którego nie zdanie jest jednoznaczne z powtarzaniem przedmiotu. Skierowanie studenta na powtarzanie przedmiotu, może być również zgłoszonego przez prowadzącego. Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy nieobecność przekracza 1/3 zajęć. Ile razy można powtarzać przedmiot na studiach? Na studiach inżynierskich lub licencjackich, student ma prawo powtórzyć maksymalnie 3 przedmioty. W przypadku studiów magisterskich – 5 przedmiotów na 5 lat nauki. 

Powtarzanie przedmiotu na studiach – co warto wiedzieć? 

Aby móc powtórzyć dany przedmiot, należy stosunkowo wcześnie złożyć odpowiedni wniosek do dziekana. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, student ma rok na zaliczenie przedmiotu. W wyjątkowym sytuacjach, czas może zostać wydłużony. Powtarzanie przedmiotu najczęściej odbywa się na najbliższym semestrze, pod warunkiem, że student spełnia wszelkie niezbędne kryteria do rejestracji. Zaliczenie przedmiotów dotyczy nie tylko wykładów, ale także pozostałych form, m.in. ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów, np. gdy dane zajęcia składały się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, to obie muszą zostać powtórzone. Student ma możliwość złożenia wniosku do prowadzącego o przepisanie oceny, np. z ćwiczeń. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest sprawą należącą tylko i wyłącznie do profesora – nie należy zgłaszać się z nią do dziekana czy kierownika wydziału. Warto również podkreślić, że jeśli student nie zaliczy danego przedmiotu w określonym czasie, może zostać usunięty z listy studentów.