zakończenie pracy licencjackiej

Praca licencjacka to pierwszy poważny etap, konieczny do zdobycia wyższego wykształcenia. Od jej jakości i stopnia wyczerpania tematu zależy ocena końcowa, która zostanie umieszczona na naszym dyplomie. Co do zasady, podobnie jak w przypadku innych form wypowiedzi, praca licencjacka powinna składać się ze wstępu, obszernego rozwinięcia tematu oraz zakończenia. W tym artykule skupimy się na ostatniej części, odpowiadając na pytanie, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Co powinno zawierać zakończenie?

Pomimo, że większość promotorów nie mówi o tym wprost, zakończenie to jedna z najważniejszych części całej pracy. Wielu recenzentów właśnie na podstawie zakończenia ocenia jakość pracy i przeprowadzonych w ramach niej badań. W przypadku pracy licencjackiej zakończenie powinno stanowić pewnego rodzaju podsumowanie treści pracy. Jest to miejsce na podkreślenie najważniejszych informacji, wyraźne wskazanie tematu, omówienie założeń, które udało się zrealizować lub tych, które ostatecznie nie zostały zrealizowane. Ważne jest, aby zakończenie dotyczyło wyłącznie treści pracy, bez odwołań do zewnętrznych źródeł – badań, raportów, opracowań.

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej? – najważniejsze informacje

Przede wszystkim dobre zakończenie pracy licencjackiej może powstać dopiero gdy cała praca jest już ukończona. Skoro w ostatniej części naszego “licencjatu” odnosimy się do treści, to ta powinna być w stu procentach kompletna i ukończona. Ważne jest, by zakończenie nie było swego rodzaju streszczeniem całej pracy, ale podkreśleniem najważniejszych wniosków, które płyną z przeprowadzonych badań. To miejsce, w którym należy w jasny i przejrzysty sposób podsumować efekty pracy, uwypuklając najistotniejsze informacje.

Zobacz też  Kiedy są potrzebne przypisy w pracy licencjackiej?

Istnieje wiele cennych, sprawdzonych porad dotyczących zakończenia w pracy licencjackiej. Łatwo odnaleźć je w internecie, chociażby wyszukując frazy takie jak wstęp i zakończenie pracy licencjackiej przykłady. Warto posiłkować się wiedzą, zawartą na stronach internetowych, ponieważ jest to istotne źródło wiedzy, często opracowanej przez wykładowców akademickich, czy doświadczonych studentów. Kilka najistotniejszych porad przytaczamy w kolejnym nagłówku.

Idealne zakończenie pracy licencjackiej – jak powinno wyglądać?

Jak wspominaliśmy na początku tekstu, zakończenie pracy licencjackiej to jeden z najistotniejszych elementów całego tekstu. Jak powinno zostać sformułowane, by zachwycić odbiorców? Oto kilka porad, według których zakończenie pracy licencjackiej powinno:

  • być napisane w formie bezosobowej,
  • zajmować od 1,5 do 4 stron A4,
  • rozpoczynać się kilkoma zdaniami, w których następuje wskazanie i omówienie tematu,
  • wskazywać tezy bądź hipotezy, które zostały postawione w pracy,
  • szczegółowo wyjaśniać, które tezy lub hipotezy zostały potwierdzone (wraz z argumentacją),
  • podsumowywać informacje, które udało się zebrać podczas badań,
  • zawierać wyłącznie ważne informacje, bez przysłowiowego “lania wody”,
  • być pozbawione subiektywnych, emocjonalnych opinii lub wypowiedzi,
  • zawierać informacje odnośnie osób czy grup, które okazały się pomocne w procesie tworzenia pisania pracy (posiadają realny wpływ na jej treść),
  • odnosić się wyłącznie do treści pracy, zawartej w poprzednich akapitach.

Powyższe porady znajdują zastosowanie w rzeczywistości, co pokazują chociażby wyniki wyszukiwania, które przytaczane są po wpisaniu frazy zakończenie pracy licencjackiej przykłady w wyszukiwarce internetowej.

Zakończenie pracy licencjackiej przykład – czyli jak napisać dobre zakończenie w oparciu o doświadczenia innych studentów?

W sieci nie brakuje opracowań, które prezentują przykłady wstępów lub zakończeń w pracach licencjackich oraz magisterskich. Zapoznając się z treścią tekstów stworzonych przez innych studentów, możemy lepiej wyczuć specyfikę tej części naszej pracy. Czerpiąc ze źródeł łatwiej sformułujemy prawidłowe, a zarazem przejrzyste i przyjemne w odbiorze zakończenie, które zapewni pewną piątkę na obronie. Oczywiście nie chodzi tu o ściągnięcie pomysłu i treści, ale o inspirację, zrozumienie formuły, jaką powinno cechować się zakończenie w pracy licencjackiej.

Zobacz też  ​​Jak napisać plan pracy magisterskiej?

Zakończenie pracy licencjackiej – podsumowanie

Przytoczone powyżej informacje pokazują, że zakończenie w pracy licencjackiej stanowi jeden z ważniejszych kryteriów oceny końcowej, jaka znajdzie się na naszym dyplomie ukończenia studiów. Z tego względu warto dopracować treść zakończenia, korzystając z cennych porad, które zamieściliśmy w poprzednich akapitach. Teraz możesz już przejść do edytora tekstu i kontynuować pisanie pracy licencjackiej. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów!

Zobacz również – Co to są przypisy w pracy licencjackiej ?