Osobom, które zastanawiają się nad tym, dlaczego przed dziekanatem są kolejki, dlaczego asystentka toku jeszcze nie zaliczyła seminarium w systemie, albo jeszcze nie odpowiedziała na email, czy nie odebrała telefonu, polecam proste zadanie matematyczne. Mamy obecnie 4,5 osoby obsługujące studentów stacjonarnych (to 0,5 to zastępczyni kierowniczki dziekanatu, która z braków kadrowych rozdwoiła się) oraz 4 […]

Read More →

Od zawsze znajomi psychologowie mieli wielki ubaw, gdy mówiłam im, że pracuję w Dziekanacie Studium Magisterskiego, czyli w skrócie w DSM. I nic dziwnego – DSM to skrót oznaczający „Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych” (ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders), bardzo ważny podręcznik określający typy zaburzeń psychicznych wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, […]

Read More →