Aby rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z możliwych interpretacji sposobów obliczania ostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw wszystkich możliwych kombinacji ocen pozytywnych i negatywnych, które mogą wystąpić w czasie tego egzaminu. Ocena z egzaminu dyplomowego opiera się na średniej arytmetycznej oceny z egzaminu z ekonomii i oceny z obrony pracy dyplomowej. Natomiast ocena […]

Read More →