W ostatnim czasie docierają do Dziekanatu Studium Magisterskiego nieliczne zapytania Studentów dotyczące wyboru pytań na pisemny egzamin z ekonomii. Zestaw pytań został opracowany przez kompetentny zespół ekonomistów (adiunktów i profesorów SGH) pod kątem zgodności pytań egzaminacyjnych z efektami kształcenia na kierunku oraz efektami kształcenia na tworzących kierunek przedmiotach. Niektórzy studenci pytają jednak, dlaczego pojawiło się […]

Read More →

W dniach 15–17 maja 2017 roku delegacja Dziekanatu Studium Magisterskiego odwiedziła nową uczelnię partnerską SGH, tj. EDHEC Business School w Nicei (Francja). Pierwsi studenci SGH pojadą do EDHEC w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Uczelnia francuska jest bardzo dobrze przygotowana do przyjęcia studentów w ramach programu Erasmus+, a nowoczesny kampus położony blisko lotniska umożliwia komfortowe […]

Read More →

Niniejszy wpis krótko omówi proces rozliczania studenckich praktyk zawodowych. Jeżeli chcą Państwo rozliczyć regularną pracę zawodową jako praktykę, proszę wypełnić załącznik 2 do zarządzenia nr 27 Rektora SGH z 19 maja 2016 roku. Jeżeli chcą Państwo rozliczyć typową praktykę, proszę wypełnić załącznik 4 do zarządzenia nr 27 Rektora SGH z 19 maja 2016 roku (proszę […]

Read More →

Od dwóch miesięcy regularnie pojawiam się na obronach prac magisterskich jako egzaminator z ekonomii. Studenci, zupełnie nie wiedząc dlaczego, bardzo stresują się tym mini-egzaminem z ekonomii. Niektórzy studenci dosłownie się trzęsą, gdy siadają przed komisją, inni są bladzi albo zapominają o oddychaniu, dlatego jeden z ulubionych przeze mnie Przewodniczących komisji zawsze rozpoczyna obronę od przypomnienia […]

Read More →

The choice of a supervisor of your MA thesis seems to be one of the most important decisions during your studies at SGH. Fruitful and effective cooperation with the supervisor of the diploma thesis is one of those things that you remember years after graduation. Sometimes, however, you may encounter some clashes and frictions in […]

Read More →

Obecnie dzięki współpracy z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM, dalej nazywanym Biurem) gościmy w SGH stypendystów pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Gruzji oraz Federacji Rosyjskiej. SGH zależy na sprawnej realizacji współpracy pomiędzy stypendystami, Biurem oraz uczelnią. Celem niniejszego wpisu jest precyzyjne wyjaśnienie procedury wypłacania stypendiów koordynowanych przez Biuro w naszej uczelni. […]

Read More →

Dear Students! Welcome to our new blog on graduate studies in English @ Warsaw School of Economics. This blog will comment on the most recent issues concerning graduate studies at our university. As you probably know, SGH offers 5 majors (at Master’s level) conducted in English: Advanced Analytics – Big Data (MA) Finance and Accounting […]

Read More →