Aby rozwiać wszelkie wątpliwości wynikające z możliwych interpretacji sposobów obliczania ostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw wszystkich możliwych kombinacji ocen pozytywnych i negatywnych, które mogą wystąpić w czasie tego egzaminu.

Ocena z egzaminu dyplomowego opiera się na średniej arytmetycznej oceny z egzaminu z ekonomii i oceny z obrony pracy dyplomowej. Natomiast ocena z egzaminu z ekonomii jest wystawiana w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z każdego z zadanych pytań, z wyjątkiem sytuacji, w której odpowiedź na choć jedno z zadanych pytań zostanie oceniona jako niedostateczna. Wówczas, niezależnie od oceny uzyskanej za odpowiedź na drugie pytanie, wynik z egzaminu z ekonomii to ocena niedostateczna. W przypadku, w którym student po raz drugi broni pracy magisterskiej (w pierwszym terminie egzaminu dyplomowego otrzymał bowiem z obrony ocenę niedostateczną), ocena z obrony powinna być wystawiona w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z pierwszego i drugiego terminu obrony pracy magisterskiej.

Rozważmy zatem następujące sytuacje:

  1. Student za pierwsze pytanie z ekonomii otrzymał ocenę „dostateczną”, za drugie pytanie ocenę „dobrą”, zaś z obrony pracy dyplomowej otrzymał ocenę „bardzo dobrą”. Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego zostanie obliczona według wzoru:

[(3+4)/2 + 5]/2 = 4,25

  1. Student za pierwsze pytanie z ekonomii otrzymał ocenę „dostateczną”, za drugie pytanie ocenę „niedostateczną”. Oznacza to, że z egzaminu z ekonomii otrzymał ocenę „niedostateczną” i nie został dopuszczony do obrony pracy dyplomowej. W drugim terminie egzaminu z ekonomii za pierwsze i drugie pytanie z ekonomii student otrzymał ocenę „dostateczną”, zaś z obrony pracy dyplomowej również otrzymał ocenę „dostateczną”. Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego zostanie obliczona według wzoru:

({2+[(3+3)/2]}/2+3)/2 = 2,75

  1. Student za pierwsze pytanie z ekonomii otrzymał ocenę „dostateczną”, za drugie pytanie ocenę „dobrą”, zaś z obrony pracy dyplomowej otrzymał ocenę „niedostateczną”. Oznacza to, że nie zdał egzaminu dyplomowego. W drugim terminie egzaminu dyplomowego student z obrony pracy dyplomowej otrzymał ocenę „dostateczną”. Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego zostanie obliczona według wzoru:

{(3+4)/2 + [2+3]/2}/2 = 3,00

  1. Student za pierwsze pytanie z ekonomii otrzymał ocenę „dostateczną”, za drugie pytanie ocenę „niedostateczną”. Oznacza to, że z egzaminu z ekonomii otrzymał ocenę „niedostateczną” i nie został dopuszczony do obrony pracy dyplomowej. W drugim terminie egzaminu z ekonomii za pierwsze i drugie pytanie z ekonomii student otrzymał ocenę „dostateczną”, zaś z obrony pracy dyplomowej otrzymał ocenę „niedostateczną”. Oznacza to, że nie zdał egzaminu dyplomowego. W drugim terminie egzaminu dyplomowego student z obrony pracy dyplomowej otrzymał ocenę „dostateczną”. Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego zostanie obliczona według wzoru:

{[(2+(3+3)/2)/2] + [(2+3)/2]}/2= 2,50

A na koniec tego wpisu oddajemy do Państwa rąk plik Excel, który pozwoli na samodzielne obliczenie oceny na egzaminie dyplomowym – oczywiście przy znajomości elementów składowych, czyli ocen.

(Visited 6 080 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.

Piotr Maszczyk

Ostatnie wpisy Piotr Maszczyk (zobacz wszystkie)