Wielkimi krokami zbliża się sesja egzaminacyjna oraz początek nowego semestru. To oznacza, że w dziekanacie lada moment zaczną pojawia się podania. Po raz kolejny przygotowaliśmy informację o terminach, w których należy składać podania. W dużej mierze wynikają one z zasad zawartych w Regulaminie studiów. Jeżeli nie uda się Państwu bezproblemowo przejść przez kończący się semestr, warto zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie DSM. A oto ich chronologiczny skrót:

  • do 27 stycznia 2019 r. – zgłoszenie kolizji egzaminów w I terminie sesji (w II analogicznie – przed jej rozpoczęciem)
  • do 21 stycznia 2019 r. – o zmianę kierunku (decyzja będzie warunkowa = pod warunkiem zaliczenia bieżącego semestru, a zmiana zostanie odzwierciedlona w WD od nowego semestru, jednak podanie należy złożyć szybciej chociażby po to, aby zadeklarować właściwe przedmioty)
  • do 23 stycznia 2019 r. – o drugi kierunek (przy spełnieniu regulaminowych warunków)

Później, po zdanych egzaminach czeka nas wszystkich chwila odpoczynku i kończy się semestr. Do 22 lutego 2019 r., czyli końca semestru zimowego należy:

  • wybrać promotora i zadeklarować seminarium magisterskie
  • złożyć podanie o urlop dziekański, oczywiście wyłącznie jeżeli ktoś planuje
  • złożyć podanie o zmianę trybu studiów, o ile ktoś planuje.

Następnie rozpoczyna się semestr letni. Czekamy na podania składane w przypadku niepowodzenia w zaliczeniu poprzedniego semestru, w szczególności:

  • do 4 marca 2019 r. czekamy na podania dotyczące przedłużenia sesji (umotywowane i udokumentowane). Nowością jest to, że określony został termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego na 3 dni po wystąpieniu przesłanki do jego wystawienia. Sesję można będzie przedłużyć do 17 marca 2019 r., co oznacza, że należy w tym czasie skontaktować się z prowadzącym, ustalić termin i to ustalenie zrealizować.
  • do 8 marca 2019 r. przyjmujemy podania o wpis warunkowy (do 2 przedmiotów niepowtarzanych wcześniej poza I sem.) lub powtarzanie semestru. Jeżeli uzyskali Państwo przedłużenie sesji – liczy się 14 dni od daty złożenia egzaminu.
  • do 23 marca 2019 r. można złożyć podanie o zajęcia w trybie indywidualnym.

Życzymy Państwu jak najmniej powodów do składania podań na przełomie semestrów i to nie dlatego, że my je wtedy musimy procesować, ale dlatego, aby bezproblemowo rozpoczęli Państwo kolejny semestr swoich studiów.

(Visited 4 030 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)