Święta i Nowy Rok upłynęły w dużej mierze pod znakiem egzaminów z ekonomii – może nie tyle samego egzaminowania, bo to byłoby przesadą, ale oczekiwania na wyniki. Założyliśmy, że wyniki będziemy w stanie przekazać Państwu w ciągu 10 dni roboczych. Często się to udawało, jednak czasami okazało się to niemożliwe. Prace sprawdzają egzaminatorzy z ekonomii, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, a spóźnialskich prosimy o jak najszybsze sprawdzenie prac. Niestety, podobnie jak w przypadku nieterminowych recenzji, możemy jednie prosić do skutku. Na usprawiedliwienie faktu, że w wielu przypadkach sprawdzanie prac się wydłuża, można przytoczyć uwagi osób weryfikujących prace, iż większość z nich jest bardzo słabo czytelna, a styl pisania, którym posługują się studenci powoduje, że wywód przedstawiony w pracy jest niejasny i trzeba mocno się wczytywać, by wyłowić najistotniejsze kwestie.

Jeżeli w grupie egzaminowanych studentów pojawi się choć jeden, który zasłużył na ocenę niedostateczną, wówczas praca przekazywana jest do drugiego egzaminatora, aby nie było żadnej wątpliwości, że 2.0 jest należna. Wówczas proces wpisywania ocen do protokołu wydłuża się, choć może nie tyle wpisywania, co dostępności dla studentów. Protokół może być bowiem zamknięty dopiero wtedy, gdy sprawdzona zostanie ostatnia praca i wpisana ostatnia ocena. Tak zresztą działa to w przypadku ocen z zaliczeń i egzaminów w sesji. Oceny do protokołów wpisują egzaminatorzy z ekonomii, sprawdzający prace w danej grupie.

Jeżeli otrzymali Państwo ocenę niedostateczną i nie zgadzają się z nią Państwo, albo po prostu chcieliby sprawdzić, co poszło nie tak, wówczas istnieje możliwość umówienia się na konsultacje i wgląd pracy z egzaminatorem z ekonomii. W tym celu należy wysłać e-mail do egzaminatora z ekonomii. Prace fizycznie znajdują się w DSM, więc i możliwość wglądu jest w dziekanacie (lub w okolicy – np. w sali obron). Kolejny termin egzaminu z ekonomii przypada zgodnie z instrukcją dziekana wraz z kolejną turą, czyli w dniach 4-8  luty 2019.  Stosowne zawiadomienia otrzymają Państwo około 20 stycznia na mail w domenie @sgh.waw.pl.

Studenci, którzy zdali egzamin z ekonomii mogą przygotowywać się do ostatniego etapu dzielącego ich od tytułu zawodowego magistra – a mianowicie do obrony swojej pracy. Pierwsze komisje egzaminacyjne już się odbyły. Termin obrony ustalany jest w porozumieniu z promotorem (i przy uwzględnieniu ewentualnych preferencji studenta, o ile zostały udokumentowane i zgłoszone odpowiednio wcześniej), a student informowany jest o terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem (na email w domenie @sgh.waw.pl). W tej kwestii jednak zastrzegamy sobie możliwość skrócenia tego okresu, oczywiście za zgodą studenta, gdyż chcemy aby zostali Państwo magistrami jeszcze w tym miesiącu.

Last but not least, wśród licznych, nierzadko krytycznych, komentarzy na temat organizacji obron pojawia się ten dotyczący późnego terminu obrony. Wynika on w dużej mierze z kilku czynników na ten moment nie do przeskoczenia: studenci składają pracę ostatniego dnia II terminu sesji, czyli pod koniec września. Na ten czas przypada początek roku akademickiego, przedłużenie sesji egzaminacyjnej, a także podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru – nie mamy fizycznie możliwości rozliczenia w tym czasie ponad tysiąca studentów; rozliczenia nie ułatwia plan studiów, który każdy student kształtuje sobie indywidualnie – nie można zatem rozliczać semestrów „na zapas”. Do IV semestru wiemy jedynie, że zrealizowali Państwo 90 ECTS (w każdym razie powinni zrealizować). To, czy punkty odpowiadają strukturze wymaganej programem możemy określić po IV semestrze. Trwa to znacznie dłużej niż jedno czy dwa kliknięcia, a takich czynności każdy pracownik musi wykonać kilkaset.

Rozwiązania tej sytuacji widzę trzy: a) zmiana terminu złożenia pracy dyplomowej (na okolice czerwca/lipca), b) usztywnienie planu zajęć, tak abyśmy na IV semestrze rozliczali studentów niemalże z automatu, c) znaczne zwiększenie zatrudnienia (stałe lub czasowe) tak, aby kilka osób mogło zająć się rozliczaniem studentów. Póki co wszystkie rozwiązania znajdują się poza sferą realnych możliwości.

Współpraca: dr Renata Pajewska-Kwaśny

(Visited 2 510 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)