W związku z tym, że na październik przypada kilka ważnych terminów, chcemy Państwu o nich przypomnieć. Proszę zapoznać się z treścią tego wpisu zwłaszcza w dwóch przypadkach:

  • jeżeli nie mają Państwo nadal wystarczającej liczby ECTS
  • jeżeli nie mają Państwo w chwili obecnej wszystkich ocen (niezależnie od przyczyny)

Studenci, którzy wszystko zaliczyli, mogą przerwać lekturę w tym miejscu. Jeżeli nadal nie mają Państwo fizycznie zaliczonego semestru – nastąpi to w systemie w najbliższej przyszłości.

BRAK ECTS > Dopisywanie na zajęcia

Do 10 października mogą Państwo dopisywać się na zajęcia przez WD. Dopisanie jest skuteczne jedynie w przypadku zaakceptowania Państwa prośby przez dydaktyka. Zwracamy uwagę na to, że muszą Państwo mieć zadeklarowanych minimum 30 ECTS/sem. o ile nie mają Państwo nadwyżki z semestrów poprzednich. Brak wystarczającej liczby ECTS może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Do 25 października  mogą Państwo wnioskować o zajęcia w trybie indywidualnym – dotyczy to zajęć, które dany wykładowca ma wpisane w Informatorze i które nie zostały uruchomione dla Państwa trybu. Innymi słowy, jeżeli prowadzący HME wyrazi zgodę na przyjęcie Państwa na zajęcia z filozofii to takie podanie będzie rozpatrzone negatywnie. Jeżeli prof. X prowadzący HME wyrazi zgodę na dopisanie Państwa na wykład w trybie indywidualnym, nie uzyskają Państwo zgody, ponieważ zajęcia te prowadzą inni wykładowcy.

W pozostałych przypadkach, proszę składać podanie – powinno ono zawierać nazwę i sygnaturę przedmiotu oraz [koniecznie] zgodę wykładowcy na przyjęcie Państwa na zajęcia w trybie indywidualnym.

BRAK OCEN > brak oceny w protokole / przedłużenie sesji / niezaliczony przedmiot lub semestr

Brak oceny w protokole

Jeżeli podchodzili Państwo do egzaminu, a nie mają ocen w WD, proszę kontaktować się z prowadzącymi, aby wyjaśnić tę sytuację. Protokoły z II terminu sesji już są zamknięte. Jeżeli nie mają Państwo oceny z przedmiotu, z perspektywy Dziekanatu wygląda to, jak gdyby Państwo nie podchodzili do zaliczenia. Jeżeli kontakt z prowadzącymi będzie nieskuteczny, prosimy o kontakt z DSM.

Przedłużenie sesji

Lada moment kończy się termin składania podań o przedłużenie sesji (9 października). Sesję przedłużamy Państwu do 23.10 w dużej mierze po to, aby mieć pewność, że dotrą Państwo do prowadzących i umówią się na egzamin. Proszę to robić zaraz po uzyskaniu zgody na przedłużenie sesji – termin 23.10 to data, do której Państwo mają zdać egzamin, a nie umówić się z prowadzącym. Podania powinny być składane przez WD i odpowiednio udokumentowane (np. zwolnienie, skan złożonej kolizji) i umotywowane.

Niezaliczony przedmiot lub semestr

Jeżeli nie udało się zaliczyć Państwu 1-2 przedmiotów, a chcą Państwo studiować, należy złożyć podanie o wpis warunkowy na semestr kolejny w terminie do 9 października przez WD. W przeciwnym razie możemy uznać, że nie chcą Państwo studiować i rozpocząć procedurę skreślania Państwa z listy studentów. Proszę pamiętać, że przedmiot objęty warunkiem należy zaliczyć w najbliższym możliwym semestrze (a nie kiedyś w ciągu studiów). Proszę również pamiętać o tym, aby zadeklarować wystarczającą liczbę ECTS (a zatem jeżeli Marek zadeklarował przedmioty za 30 ECTS, ale jednego za 3 ECTS nie zdał, składa podanie o warunek na semestr kolejny o łącznej wartości 33 ECTS = 3 ECTS z warunku + 30 ECTS standardowych). Wpis warunkowy wiąże się z opłatą.

Jeżeli nie zaliczyli Państwo więcej przedmiotów (czyli 3+) możliwe jest wyłącznie powtarzanie semestru. Stosowne podanie należy złożyć przez WD do 9 października. Podczas powtarzania semestru można realizować jedynie te przedmioty, których się nie zaliczyło + lektorat. Powtarzanie semestru wiąże się z opłatą.

Jeżeli są Państwo po IV semestrze i mają braki, wówczas składają Państwo podanie o powtarzanie semestru (bo nie ma wpisu warunkowego na semestr kolejny, piąty, bo ten nie istnieje).

Proszę pamiętać, że według Regulaminu studiów:

  • Nie można zmienić przedmiotu niezaliczonego na inny,
  • Należy koniecznie zaliczyć każdy niezaliczony przedmiot – brak zaliczenia przedmiotu warunkowego skutkuje skreśleniem z listy studentów
  • Nie można powtarzać 2x tego samego semestru (można natomiast mieć co semestr warunek, ale z innych przedmiotów) – powtórne powtarzanie tego samego również wiąże się ze skreśleniem z listy studentów.

Życzymy Państwu zaliczenia wszystkich zadeklarowanych przedmiotów!

(Visited 4 631 times, 2 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)