Pytanie o to, dlaczego jeszcze czegoś nie ma, pojawia się stosunkowo często na początku roku akademickiego i może dotyczyć odpowiedzi na mail, zaliczenia semestru, rozpatrzenia podania, czy wpisania „zal” w rubryce dotyczącej seminarium magisterskiego. O ile odpowiedź na to pytanie wydaje się na wyciągnięcie ręki – nie ma, bo nie zdążyliśmy tego jeszcze zrobić, mimo tego, że obecnie wiele z nas zostaje w pracy po godzinach – w jednym przypadku sprawa z pozoru nie jest tak oczywista. Przypadek ten dotyczy nie tyle studentów, co zdeterminowanych kandydatów na studia, czyli osób, które nie zostały przyjęte i złożyły odwołanie do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej (UOKR).

UOKR spotyka się raz w miesiącu, gdy zbierze się odpowiednia liczba podań, a następnie je rozpatruje. Prosta logika nakazuje sądzić, że skoro komisja się zebrała, decyzje są już gotowe. Tak jednak nie jest – komisja owszem rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje, które rozpatrzyć pozytywnie, a które nie, jednak nie jest to tożsame z fizycznym przygotowaniem decyzji, które są przekazywane kandydatom. Decyzje są opracowywane indywidualnie (podobnie jak każde odwołanie rozpatrywane jest indywidualnie), wymagają zatem indywidualnego uzasadnienia, odniesienia do stosownych przepisów prawnych, a pod kątem formalnym – wszelkich elementów decyzji administracyjnych, jak np. pouczenie.

Z tego względu przygotowanie decyzji składa się z kilku etapów: przygotowania ich treści na podstawie ustaleń UOKR, następnie weryfikacji przez zespół radców prawnych, wreszcie wydrukowania i przekazania do podpisu. Biorąc pod uwagę, że komisja rozpatruje nawet po kilkadziesiąt spraw na jednym posiedzeniu, niezbędny jest do tego odpowiedni czas.

Sposób procedowania wskazuje zarazem, że umówienie się na osobisty odbiór decyzji jest mocno utrudnione. Sekretarz UOKR przygotowuje decyzje i koordynuje cały proces od strony administracyjno-logistycznej, jednak w proces ten zaangażowanych jest kilka różnych osób. W zależności od natężenia innych obowiązków, decyzje mogą być gotowe w ciągu kilku, albo kilkunastu dni. Z tego powodu wysyłamy je do Państwa pocztą na adres do korespondencji wskazany w podaniu

Mimo tego, że członkowie UOKR znają wyniki swoich obrad, nie mogą udzielać na ten temat informacji (nawet, jeżeli proste „tak” lub „nie” zakończyłoby nerwowy czas oczekiwania na decyzję, umożliwiło szybsze pójście na zajęcia, albo szukanie innej niż SGH uczelni). Przesłanie decyzji za pomocą wiadomości e-mail również nie wchodzi w grę. Oczywiście można próbować przewidywać rezultat odwołania – osoba, która składa odwołanie, bo zabrakło jej tylko 1 pkt, a bardzo chce studiować, najpewniej nie ma na co liczyć – jednak decyzję podejmuje każdorazowo UOKR, a na efekt finalny pozostaje jedynie czekać.

Współpraca: mgr Irena Senator, kierownik DSM i sekretarz UOKR

(Visited 758 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)