Właśnie opublikowaliśmy zmieniony na podstawie kwietniowej Uchwały nr 248 Senatu harmonogram egzaminów dyplomowych, dostosowany do dwóch terminów składania pracy magisterskiej. Na początku wydawało się, że termin czerwcowy stracił na swojej atrakcyjności i docelowo organizować będziemy tylko jeden termin – ten ostateczny, czyli ostatni dzień drugiego terminu sesji (25 września). Modyfikując instrukcję uznaliśmy jednak, że utrzymanie dwóch terminów na złożenie prac magisterskich ma sens, bo nie tylko odciąży dziekanat z najbardziej newralgicznym okresie (czyli na początku roku akademickiego), ponieważ część studentów złoży prace wcześniej, ale również (a może przede wszystkim) pozwoli chętnym studentom na skończenie studiów w ciągu 2 lat.

Zacznijmy od terminów, czyli stosownego zapisu w Regulaminie studiów. Według §39:

Student powinien zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego w terminie trzech miesięcy od wypełnienia wymagań warunkujących jego złożenie.

Egzamin na studiach magisterskich jest dwustopniowy, a pierwszą część stanowi egzamin pisemny z ekonomii. Studentów, którzy złożą pracę dyplomową do końca czerwca (a zatem według „starego” terminu) możemy dopuścić do egzaminu z ekonomii już po trzech tygodniach, a do obrony – jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Studia magisterskie zamkną się zatem w ciągu 2 lat.

W przypadku studentów, którzy złożą pracę magisterską do 25 września 2018 r., egzamin z ekonomii odbędzie się przed Świętami, a obrona – w styczniu. Uzyskanie absolutorium zamknie się zatem w ciągu 2 lat (o ile wszystkie egzaminy zostaną złożone terminowo), natomiast obrona będzie możliwa w kolejnym semestrze. O ile bowiem w czasie wakacji dziekanat jest mniej obciążony pracą, a zatem możemy przyspieszyć tempo rozliczania absolutoriów (bo to tak naprawdę jest najbardziej czasochłonne zadanie), październik (do początku listopada) jest miesiącem najbardziej intensywnej pracy dziekanatu. Utrzymujemy zatem 3-miesięczny termin dopuszczenia, tyle że w jego górnej granicy.

W ten sposób, dochodząc do tego własną drogą, wprowadziliśmy rozwiązanie podobne do tego, stosowanego w DSL – tam również należy złożyć pracę dyplomową przed maksymalnym możliwym czasem, jeżeli liczy się na obronę w lipcu, aby zdążyć na rekrutację na studia drugiego stopnia. Z ciekawością poznawczą czekamy na rozkład liczby złożonych prac w obu terminach, życząc Państwu, aby wpłynęło ich do nas w sumie jak najwięcej. Mamy nadzieję, że te stosunkowo niespodziewane 3 podarowane miesiące, które pojawiły się na mocy US nr 248, zdecydowanie zwiększą Państwa szanse na zdążenie na napisanie pracy (a raczej zaakceptowanie jej przez promotora w systemie, bo to się liczy) w terminie.

Współautorka: dr Renata Pajewska-Kwaśny, prodziekan DSM

(Visited 3 005 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)