Koniec semestru to nie tylko czas, w którym studenci (a także wykładowcy, a nawet dziekani) myślą coraz poważniej o wakacjach i różnych dobrych rzeczach; to także czas, kiedy spełniają się marzenia. Dwa marzenia wielu studentów zmiany ziściły się w Uchwale Senatu nr 248 z 25 kwietnia br. Uchwała wchodzi w życie 1 października 2018 r., jednak marzenia można realizować od teraz. Przedmiotowy zapis brzmi tak:

„w § 38:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Praca dyplomowa nie może być złożona później niż w ostatnim dniu drugiego terminu sesji przypadającej w ostatnim semestrze studiów.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W uzasadnionym przypadku dziekan, na wniosek studenta, może wydłużyć termin na złożenie pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.”

O ile nie życzę nikomu realizacji § 38.6 b), bo uzasadniony przypadek jednak zazwyczaj oznacza, że przytrafiło się coś złego, o tyle wszyscy mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw § 38.6 a). Innymi słowy, niezależnie, czy studia się wznowiło, czy powtarza się semestr, czy pisze pracę dyplomową w regulaminowym czasie, obowiązuje data 25 września 2018 r. na złożenie pracy dyplomowej, bo wtedy – według organizacji roku akademickiego – kończy się de facto Państwa przygoda z regularnym studiowaniem.

Jeżeli jednak ktoś złoży pracę dyplomową zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, czyli pod koniec czerwca, w mocy pozostaje harmonogram organizacji egzaminu dyplomowego. Innymi słowy, jeżeli chcą mieć Państwo wolne wakacje bez pisania pracy dyplomowej i/lub zaplanowali Państwo sobie czas na naukę do egzaminu z ekonomii, a następnie na obronę według ustalonego harmonogramu dla Państwa grupy, to te egzaminy odbędą się w planowanym trybie.

Mam nadzieję, że zmiany, które przynosi US nr 248 podziałają na Państwa uskrzydlająco (a jednak mam szansę zdążyć!) a nie demotywująco (po co się spieszyć, skoro jest jeszcze tyle czasu). A jak będzie – zobaczymy pod koniec września.

(Visited 10 586 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)