W ostatnim czasie docierają do Dziekanatu Studium Magisterskiego nieliczne zapytania Studentów dotyczące wyboru pytań na pisemny egzamin z ekonomii. Zestaw pytań został opracowany przez kompetentny zespół ekonomistów (adiunktów i profesorów SGH) pod kątem zgodności pytań egzaminacyjnych z efektami kształcenia na kierunku oraz efektami kształcenia na tworzących kierunek przedmiotach.

Niektórzy studenci pytają jednak, dlaczego pojawiło się na egzaminie takie a takie to pytanie i czy odpowiedź na nie została udzielona na zajęciach prowadzonych na danym kierunku studiów. Otóż, chcielibyśmy jasno podkreślić, że pytania na egzamin z ekonomii nie muszą bezpośrednio pokrywać się z treściami przekazywanymi przez prowadzących na ćwiczeniach i wykładach. Pytania na egzamin z ekonomii muszą oczywiście korespondować z efektami kształcenia, w tym przedmiotowymi szczegółowymi efektami kształcenia.

Na przykład, w przypadku przedmiotu „Historia myśli ekonomicznej” w zakresie wiedzy Studentów te efekty obejmują:

  1. pogłębioną wiedzę Studenta z teorii ekonomii w stosunku do wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć z podstaw ekonomii, mikroekonomii i makroekonomii,
  2. usystematyzowaną wiedzę Studenta z teorii ekonomii, którą może on przypisać do odpowiednich szkół myślenia w ekonomii, a także do czołowych twórców ekonomii,
  3. wiedzę Studenta umożliwiającą rozpoznawanie podstawowych zagadnień ekonomicznych w ramach realnych systemów gospodarczych w różnych epokach.

Dodatkowo, Studenci w ramach kierunków studiów mają obowiązkowe przedmioty z zakresu ekonomii specjalistycznej, np. ekonomii menedżerskiej czy ekonomii instytucjonalnej. Pytania na egzaminie z ekonomii mogą więc także korespondować z efektami kształcenia na tych obowiązkowych ekonomiach specjalistycznych.

Podsumowując, pytania egzaminacyjne z ekonomii nie muszą być opatrzone bezpośrednio odpowiedziami w czasie ćwiczeń czy wykładów prowadzonych przez nauczyciela akademickiego. Co nie znaczy oczywiście, że wiedza pozwalająca udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z ekonomii nie jest wymagana zarówno na samych przedmiotach współtworzących kierunek, jak i egzaminie pisemnym z ekonomii. Studia to bowiem coś więcej niż ograniczenie się do rejestracji treści wypowiedzianych przez nauczyciela akademickiego. Jego rolą jest tylko i aż pilotować Państwa dociekania intelektualne.

(Visited 2 420 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
dr, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej oraz prodziekan Studium Magisterskiego SGH

Ostatnie wpisy Adam Karbowski (zobacz wszystkie)