Dla niejednego studenta ocena z egzaminu z ekonomii może mieć znaczenie kluczowe. Sięgając pamięcią wstecz (a także w kończącą się teraźniejszość), to właśnie egzamin z ekonomii był najtrudniejszym elementem obrony pracy magisterskiej. Ocena pozytywna z ekonomii była niekiedy szczytem szczęścia, a ocena bardzo dobra – powodem do dodatkowej szczególnej satysfakcji.

Obecnie lada moment rozpoczynamy egzaminy pisemne z ekonomii będące pierwszym z dwóch etapów obrony pracy dyplomowej. Z tej okazji warto przybliżyć zasady wliczania oceny z egzaminu z ekonomii do oceny z obrony pracy dyplomowej.

Zacznijmy od art. 40.1 Regulaminu studiów:

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

  1. 0,6 średniej z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów danego stopnia, (…) z wyjątkiem oceny z seminarium dyplomowego (…)
  2. 0,3 ze średniej arytmetycznej oceny promotora i recenzenta pracy dyplomowej;
  3. 0,1 końcowej oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej jako średnia arytmetyczna ocen otrzymanych na egzaminie (…)

Ocena z egzaminu z ekonomii zawiera się w pkt 3, czyli 0,1 oceny końcowej.

Na końcowy wynik egzaminu magisterskiego składają się oceny odpowiedzi na pytanie :

  1. z kierunku (zadaje je promotor),
  2. z pracy magisterskiej (zadaje je recenzent),
  3. oraz z ekonomii (jednego z puli wspólnej + jednego z puli dedykowanej dla konkretnego kierunku).

Jeżeli wszystko udało się za pierwszym razem, ocena z egzaminu magisterskiego to:

Śr1 = (K+R+E)/3

gdzie K = ocena z pytania z kierunku,
R = ocena z pytania z pracy,
E = ocena z egzaminu z ekonomii.

Jeżeli nie uda się zdać egzaminu z ekonomii za pierwszym razem, za to uda się za drugim podejściem, wówczas ocena z egzaminu magisterskiego to:

Śre=(K+R+(E1+ E2)/2)/3

gdzie K i R definiowane jest jak wyżej, a E1 i E2 to oceny z ekonomii uzyskane w I i II terminie.

Jeżeli nie uda się zaliczyć obrony magisterskiej w I terminie, wówczas wzór jest najbardziej złożony. Znana jest już średnia ocen z I terminu (Śr1). Należy obliczyć średnią ocen pytań w II terminie, Śr2 = (K+R)/2. Ocena z egzaminu dyplomowego to

Śro = (Śr1+Śr2)/2

Życzymy wszystkim, aby poprzestali na tym pierwszym, najprostszym wzorze. Egzaminy ruszają wkrótce!

Współpraca: dr Renata Pajewska-Kwaśny

(Visited 2 882 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)