W piątek rozesłaliśmy informację o zapisach na egzamin z ekonomii dla studentów, którzy złożyli prace magisterskie, co wywołało sporo pytań ze strony tych osób, które takiego e-maila nie dostały, mimo że pracę w terminie złożyły. Sobotni wieczór spędzamy na odpowiadaniu na Państwa pytania. Najważniejsze kwestie, pojawiające się w wielu z nich, omawiamy tu, na blogu.

Do piątku przygotowaliśmy (a raczej zrobiły to w tempie błyskawicy – zważywszy na liczbę prac – asystentki toku) Państwa prace do obrony. Wszystkie osoby, które spełniały trzy kryteria:

  1. Zrealizowały program studiów.
  2. Nie miały zaległości finansowych.
  3. Uzyskały pozytywną recenzję pracy (w APD i w formie papierowej)

otrzymały e-mail z informacją o możliwości zapisania się na egzamin począwszy od poniedziałku.

Jeżeli ktoś takiego e-maila nie otrzymał, najpewniej nie spełnił jednego z tych punktów:

  1. Jeżeli nie zrealizowali Państwo programu studiów – staraliśmy się o tym na bieżąco Państwa informować. Wówczas najczęściej termin obrony nieodwracalnie przesuwa się na kolejną turę. Nie da się bowiem cofnąć czasu, czyli zrealizować zaległości w semestrze zimowym, czyli według planu – ostatnim. Pewnym ratunkiem mogą być praktyki zawodowe, ale nie zawsze, a ponadto należy pamiętać, że termin zaliczenia wszystkich przedmiotów minął w drugiej połowie lutego.
  2. O zaległościach finansowych również staraliśmy się Państwa informować na bieżąco. Czas przed dopuszczeniem do obrony jest w zasadzie ostatnim dzwonkiem, aby je uregulować.
  3. Kwestia recenzji jest najbardziej problematyczna, ponieważ niezbędna jest recenzja w APD i w wersji papierowe, a ponadto jej uzyskanie nie zależy od bezpośrednio Państwa działań (poza tym najważniejszym – terminowym złożeniem pracy magisterskiej):
    1. Jeżeli recenzji nie ma w APD oznacza to, że recenzent jeszcze jej nie napisał. Wówczas najlepiej jest skontaktować się z promotorem i poprosić przez niego o jej sporządzenie. Warto pamiętać, że to promotor wskazuje recenzenta (choć oczywiście to sam recenzent powinien w odpowiednim terminie wykonać powierzone mu zadanie).
    2. Jeżeli recenzja jest w APD może być tak, że nie dotarła do nas jej wersja papierowa, podpisana przez recenzenta. Jest ona niestety niezbędna, co związane jest z dokumentacją przebiegu Państwa studiów. Owszem, możemy ją sobie samodzielnie wydrukować, ale nie jesteśmy w stanie uzyskać podpisu recenzenta, a powinno to stać się przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego z ekonomii. Gdyby 100% recenzentów przychodziło na obronę, dałoby się to zrobić tuż przed – podczas podpisywania dokumentów na egzaminie dyplomowym. Recenzent może jednak wyznaczyć zastępcę, a zastępca dokumentu recenzji podpisać nie może. Warto wówczas skontaktować się z recenzentem i sprawdzić, czy recenzja została dostarczona do dziekanatu – jeżeli tak, interweniować u nas (u swojej asystentki toku).

Jak zauważył jeden z naszych interlokutorów na FB DSM obowiązkiem studenta nie jest „bieganie za recenzją” – obowiązek ten leży po stronie Uczelni. Pełna zgoda. Dziekanat jest jedną z jednostek Uczelni i nie ma formalnej możliwości egzekwowania terminowości wypływania recenzji ponad prośby i przypominania (co – proszę nam wierzyć – naprawdę robimy). Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudnieni w katedrach lub instytutach i podlegają dziekanom poszczególnych kolegiów. Wielu z nich wykonało powierzone zadanie w terminie, niektórych z nich prosiliśmy o wywiązanie się z niego, jednak części recenzji nadal nie ma.

Jeżeli tylko recenzje wpłyną (albo ustaną przesłanki niewypełnienia pkt 1 lub 2), będziemy Państwa sukcesywnie „odklikiwać” w systemie, co spowoduje, że mail dotyczący egzaminu z ekonomii zostanie wysłany

Zgodnie z harmonogramem zawartym w Instrukcji Dziekana – egzaminy z ekonomii będą pomiędzy 23 a 29 marca z uwzględnieniem soboty. W tych dniach przewidzianych jest kilkanaście komisji o różnych porach dnia (od 8.00 do 19.00 włącznie). W jednym dniu jest zaplanowanych od 3 do 6 egzaminów. Na każdym egzaminie będzie inny zestaw pytań. Miejsc zarezerwowanych w komisjach jest o wiele więcej aniżeli osób dopuszczonych do egzaminu. Egzaminy są w aulach, na jeden egzamin zarezerwowanych jest 50 miejsc. Tak więc każdy będzie mógł zapisać się na egzamin dogodny dzień a nawet jego porę.

Szczegółowe komunikaty podaje system w trakcie dokonywania zapisu. Proszę również zwrócić uwagę, że mimo, iż zostały wysłane komunikaty, to system do zapisywania się zostanie uruchomiony w poniedziałek. Tego też dnia zrobimy kolejną turę mailingową do kolejnych osób, których recenzje prac sukcesywnie napłyną przez weekend. Ze swojej strony jako dziekani deklarujemy pomoc w kontaktach w recenzentami w celu otrzymania recenzji.

UPDATE: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przesuwamy termin rozpoczęcia zapisów na egzamin z ekonomii z poniedziałku 12/03 na środę 14/03. W ten sposób zwiększamy liczbę studentów, którzy dopełnili wszelkich formalności i w związku z tym będą mieli możliwość wyboru terminu w pierwszej kolejności. Mamy nadzieję, że do tego czasu wyjaśnimy wszelkie wątpliwości tych z Państwa, którzy stosownego e-maila nie otrzymali. Po 14/03 nadal będziemy weryfikować Państwa status i sukcesywnie rozsyłać maile umożliwiające zapisanie się na egzamin z ekonomii. 

Współautorka: dr Renata Pajewska-Kwaśny, prodziekan SM

(Visited 3 021 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)