Minął pierwszy tydzień nowego semestru, a tym samym rozpoczął się czas Sturm und Drang w dziekanacie. Obok pracy bieżącej, wykonujemy prace związane z zaliczeniami (bądź i nie) semestrów, a także rozliczeniem i przygotowaniem studentów do obron. Piszę w pierwszej osobie, choć tak naprawdę tę mrówczą pracę wykonują asystentki toku; my zajmujemy się rozpatrywaniem podań i właściwymi naszym kompetencjom sprawami bieżącymi.

Na tym etapie semestru piszą Państwo podania przede wszystkim w sytuacji niezaliczenia semestru: przedłużenia sesji, wpisu warunkowego bądź powtarzania semestru.

Lada moment (4 marca) kończy się termin składania podań o przedłużenie sesji. W przypadku złożenia podania przez WD proszę pamiętać, że powinno być ono umotywowane i udokumentowane. Przypominam, że formalnie nie istnieje III termin – przedłużenie sesji polega na przywróceniu niewykorzystanego terminu. Innymi słowy, mimo najszczerszych chęci, nie dostanie zgody na przedłużenie sesji student, który ma 2 x 2.0 w protokole, albo taki, który podszedł do egzaminu będąc na zwolnieniu. Przedłużenie sesji dostają zazwyczaj studenci, którzy byli chorzy w czasie egzaminu (i mogą to udokumentować), a w przypadku studentów studiów niestacjonarnych tacy, którzy pełnili w tym czasie obowiązki służbowe (również udokumentowane). Staramy się każdą sprawę traktować i rozpatrywać indywidualnie.

Przedłużenie sesji nie służy do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej. Ten ostatni minął 23 lutego. Pojawiają się podania wskazujące, że autor pracy był chory przez ostatnie dni lutego, jednak zazwyczaj nie stanowi to powodu do przedłużenia terminu oddania pracy – seminarium trwa 2 semestry po to, aby pracujący systematycznie student był w stanie napisać pracę dyplomową. Szczęśliwie udało się to sporej części studentów – mamy na stanie około 700-800 prac do rozliczenia, a już kilka dni temu zaczęły spływać pierwsze recenzje.

Jeżeli na dany semestr otrzymali Państwo wpis warunkowy z jakiegoś przedmiotu, należy go zrealizować w najbliższym semestrze (!). Ostatnio przyszła na mój dyżur dziekański studentka, która uznała, że skoro ma warunek z WF zrealizuje go kiedyś tam w toku studiów i nie zainteresowała się nim przez cały miniony semestr. Według Regulaminu studiów student z niezaliczonym warunkiem może wyłącznie powtarzać semestr. A zatem studentka będzie powtarzała najbliższy semestr …z WF (bez możliwości realizowania innych zajęć, bo taki jest zapis Regulaminu studiów). Aby takiej sytuacji uniknąć, proszę interesować się powtarzanym przedmiotem, a jeżeli nie ma go w planie (WF akurat był), napisać podanie albo o zamianę przedmiotu, albo o przesunięcie realizacji na przyszły semestr. Przy okazji: przypominam, że 9 marca mija termin składania podań o powtarzanie semestru i wpis warunkowy.

Losy wielu studentów po IV semestrze decydowały się na podstawie ich staranności i terminowości pół roku temu. Jeżeli powtarzali semestr zimowy i nadal nie złożyli pracy, mogli jeszcze raz powtarzać semestr, o ile poprzednie podanie o powtarzanie semestru złożyli przed 1 października 2017 r. Jeżeli złożyli je po tym terminie, wykorzystali już jedno powtarzanie semestru, a tego samego semestru nie można dwukrotnie powtarzać. Innymi słowy czeka ich skreślenie z listy studentów.

Tymczasem przygotowujemy się do pierwszej większej tury pisemnych egzaminów z ekonomii, a Państwu życzymy dużo zdrowia – my w dziekanacie jesteśmy obecnie w nieco pomniejszonym składzie, ale spora część nieobecnych (w tym ja) zamierza wrócić od przyszłego tygodnia.

(Visited 7 347 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)