Nierzadko jednym z kluczowych powodów wydania negatywnej decyzji na podaniu było to, że zostało ono złożone po terminie. Na przykład jeszcze w tym tygodniu, czyli dwa tygodnie przed końcem zajęć, pojawił się na moim dyżurze student, który chciał wypisać się z jednego przedmiotu (co było możliwe na mocy art. 22.10 Regulaminu studiów do końca października) i inny, który wnioskował o urlop dziekański na kończący się semestr, bo jednak przeszacowali elastyczność swojej doby. W obu przypadkach zasadniczym powodem działającym przeciw decyzji pozytywnej był termin złożenia podania.

Spora część tych z Państwa, którzy nie składają podań na czas, tłumaczy to później tym, że przecież sprawa jest taka sama i nie zmienia się w czasie, a to, kiedy o niej Państwo poinformują dziekanat w podaniu to tak naprawdę wyłącznie kwestia techniczna. Biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu studiów oraz (czasami) sposób organizacji procesu studiowania, ta kwestia techniczna okazuje się jednak bardzo ważna. Wpis warunkowy przysługuje bowiem wyłącznie wtedy, jeżeli student ma niezaliczony 1 (na wyższych semestrach 2) przedmioty i złożył podanie w terminie do 14 dniu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Owszem, niezaliczony przedmiot pozostaje niezaliczony niezależnie od tego, czy podanie wpłynie do nas w październiku, listopadzie, czy w lutym, jednak decyzja w tej sprawie uwarunkowana jest terminem jego wpłynięcia.

Aby oszczędzić Państwu wertowania Regulaminu studiów w poszukiwaniu terminów składania podań, przygotowaliśmy w zakładce „wzory podańplik zawierający kluczowe daty – warto go skopiować i mieć pod ręką. W zdecydowanej większości wynikają one z Regulaminu studiów. Oczywiście życzę Państwu braku jakichkolwiek podań (poza np. zmianą nazwiska związaną ze zmianą stanu cywilnego – to jest chyba jedyny przypadek jednoznacznie szczęśliwego podania), ponieważ składanie podania do dziekanatu oznacza zazwyczaj, że coś nie wyszło.

Gdyby zatem tak się stało, terminy na najbliższą przyszłość to:

  • 26.01 (przed II etapem deklaracji) – zamiana kierunku lub II kierunek,
  • 28.01 (przed sesją) – kolizje egzaminów,
  • 23.02 (przez III sem.) – seminarium magisterskie,
  • 23.02 (przed rozpoczęciem semestru) – o urlop dziekański,
  • 4.03 (zaraz po sesji) – przedłużenie sesji (a samą sesję będzie można przedłużyć maksymalnie do 18.03),
  • 9.03 (2 tygodnie po sesji) – wpis warunkowy lub powtarzanie semestru (chyba, że sesja została przedłużona, wówczas do 25.03),
  • 25.03 (w rozsądnym terminie po rozpoczęciu semestru) – o tryb indywidualny zajęć.
(Visited 4 028 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)