Choć nowy regulamin studiów nie jest już wcale taki nowy, niektóre jego postanowienia realizują się później niż na początku roku akademickiego i mogą przynieść żniwo w postaci skreśleń z listy studentów i to na samym końcu drogi – podczas pisania pracy magisterskiej. Absolutnie nam na tych skreśleniach nie zależy, wręcz przeciwnie: po pierwsze szkoda, aby 2 lata studiów zakończyło się czymś innym niż sukcesem w postaci tytułu magistra; po drugie, procedura skreślenia jest dosyć czasochłonna – wysyłamy powiadomienie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), czekamy na „żółtą karteczkę” (czyli zwrotkę), następnie na reakcję ze strony studenta i na koniec wysyłamy decyzję o skreśleniu (zachowując tę samą formułę, czyli list polecony za potwierdzeniem odbioru). Akta skreślonego studenta składujemy, a później przekazujemy do Archiwum. Spora część studentów wznawia studia, więc akta trzeba zamawiać, czekać i przekazać do właściwej asystentki toku i liczyć, że tym razem się uda.

A wracając do Regulaminu, warto zwrócić uwagę na art. 27.3.3 oraz art. 27.8, w myśl których:

Powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone: (3) w przypadku konieczności powtarzania tego samego przedmiotu po raz drugi.

Student nie może wystąpić o ponowne powtórzenie tego samego semestru.

Nie prowadziłam nigdy badań, ale jestem prawie pewna, że najczęściej powtarzanym przez Państwa przedmiotem jest seminarium magisterskie, a konkretnie II semestr tego seminarium. Będąc na IV semestrze nie przysługuje Państwu wpis warunkowy na semestr kolejny (bo semestr V nie istnieje), czyli powtarzając seminarium, powtarzają Państwo semestr IV.

Wcześniej istniała możliwość powtarzania tego ostatniego semestru niemalże w nieskończoność (dopóki dziekan nie podjął innej decyzji), a niektórzy rekordziści pisali pracę magisterską latami. Obecnie nie ma takiej możliwości. Innymi słowy, jeżeli student powtarzający obecnie IV semestr tytułem seminarium nie złoży pracy do końca semestru, musimy go skreślić. Skreślony student może oczywiście wnioskować o wznowienie, ale musi pamiętać o ewentualnych różnicach programowych (obowiązuje go nowy Informator) i o możliwości stracenia semestru, biorąc pod uwagę, że nie można jednego dnia się skreślić a następnego wznowić.

Studenci niższych semestrów również nie mogą dwukrotnie powtarzać tego samego semestru (art. 27.8), a co więcej muszą zaliczyć wszystkie przedmioty z semestru raz powtarzanego (warunek warunku oznacza powtarzanie semestru według art. 27.3). Z kolei studenci semestru I mogą mieć nie więcej niż jeden niezaliczony przedmiot.

Biorąc pod uwagę te okoliczności przypominam o tym, aby

  • Zgłaszać kolizje egzaminów, jeżeli mają je Państwo w harmonogramie sesji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem sesji (art. 22.6).
  • Przy powtarzaniu obecnie IV semestru nie tylko napisać pracę dyplomową do końca obecnego semestru, ale jeszcze dać promotorowi czas na przeczytanie jej i zaakceptowanie.
  • Przykładać się do studiowania zawsze, ale zwłaszcza na I i na powtarzanych semestrach.

Życzymy Państwu i sobie na nowy semestr jak najmniej skreśleń.

(Visited 12 911 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)