W minionym tygodniu Dziekanat Studium Magisterskiego zrealizował zupełnie nowe zadanie. O ile bowiem pracownicy dziekanatu pomagali przy rekrutacji na studia, czy swego czasu przy roznoszeniu ankiet oceniających zajęcia, nigdy nie organizowali konferencji. I to konferencji nie byle jakiej, bo na 300 osób z sesją plenarną, dziewięcioma sekcjami równoległymi w formie warsztatowej oraz wieczornym spotkaniem. Taki właśnie program miało pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów, które odbyło się w ostatni wtorek 5 grudnia w wypełnionej po brzegi auli głównej SGH.

Widząc na sali 300 pracowników dziekanatów z 112 wydziałów 75 uczelni publicznych i niepublicznych każdego typu (uniwersytety, uczelnie artystyczne, ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, przyrodnicze, techniczne, akademie wychowania fizycznego, państwowe szkoły wyższe) jeden z prelegentów zastanawiał się, czy aby 5 grudnia nie stanęło szkolnictwo wyższe w Polsce. Nie było bowiem komu pracować! W istocie dziekanaty pełnią wiele ważnych funkcji: to od nich w dużej mierze zależy wizerunek i dobre imię uczelni, i to nie tylko w kontekście miłej i sprawnej obsługi studentów, ale także tego, jak z wyników mrówczej pracy dziekanatów oceniane są uczelnie. Bo choć wsad merytoryczny wypracowują pracownicy naukowi, to jednak za jego formę i właściwe przedstawienie odpowiadają w dużej mierze dziekanaty.

Program naszego Forum składał się z trzech części, z których każda pełniła inną funkcję. A były to:

 • Sesja plenarna, podczas której uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących funkcjonowania dziekanatów, zarówno teoretycznych (dziekanaty a Ustawa 2.0 – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (UJ) i mgr Łukasz Nowak (PCG Academia), dziekanaty a nauki o zarządzaniu – prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak (SGH), jak i praktycznych (wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy dziekanatów – mgr Rafał Czupryński (Microsoft), Wnioski z badań dziekanatów przeprowadzonych przez zespół prof. SGH dr hab. K. Górak-Sosnowskiej (SGH)).
 • Sekcje praktyczne – praca z moderatorami w 9 grupach, zajmujących się 4 tematami przewodnimi: obieg dokumentacji, procedury związane z pracą dyplomową, kumulacja zadań, rozwiązania informatyczne. Następnie, podczas sesji plenarnej przedstawiono wnioski z pracy grup.
 • Spotkanie po obradach w klubie „Jajko”, którego celem była integracja środowiska pracowników dziekanatów.

Pod wieloma względami Forum przerosło nasze oczekiwania i to nie tylko dlatego, że w przypływie optymizmu, rozpoczynając przygotowania liczyliśmy na góra 150 uczestników. Na sesji plenarnej panowała ożywiona dyskusja, a według jednego z fotografów robiącego zdjęcia podczas warsztatów, rzadko kiedy widać tak bardzo dynamiczne, zainteresowane i chętne do dyskusji grupy. Nic dziwnego – jeżeli chce się znaleźć pracownikowi dziekanatu zajęcie, wystarczy posadzić go obok pracownika dziekanatu z innej uczelni. Tematów dotyczących różnic w procedurach i organizacji pracy wystarczy na kilka godzin.

Forum Dziekanatów zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników, w dużej mierze chyba dlatego, ponieważ – jak to ujęła jedna z uczestniczek: „Odkryliście rzecz, którą chyba najtrudniej odkryć – bo jest oczywista – Dziekanaty istnieją!”. Nie zamierzamy na tym poprzestawać. Grudniowe Forum było dopiero początkiem rozmowy na temat pracy w dziekanacie i obsługi studentów. Co więcej, o ile uczelnie konkurują ze sobą programami studiów, nie ma tego typu współzawodnictwa w przypadku obsługi studenta w dziekanacie. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że student wybiera uczelnię, ze względu na panią w dziekanacie (choć tak się często składa, że to akurat ją pamięta długo po uzyskaniu dyplomu). Jeżeli zatem wypracujemy wspólnie jakieś sposoby radzenia sobie z kumulacją zadań, czy obiegiem dokumentacji, skorzystamy na tym nie tylko my, ale i studenci.

Kończąc ten tym razem długi wpis, nie mogę nie wymienić wszystkich osób i jednostek zaangażowanych w organizację Forum oraz pomoc. Dziękujemy serdecznie prof. SGH dr hab. Krzysztofowi Kozłowskiemu – Prorektorowi ds. dydaktyki i studentów oraz dr Marcinowi Dąbrowskiemu – Kanclerzowi SGH za stworzenie przyjaznej atmosfery wokół Forum i zapewnienie nam możliwości zrealizowania naszego planu. Na początku było jednak badanie dziekanatów, to z niego narodziła się idea Forum; dziękujemy prof. SGH dr hab. Piotrowi Wachowiakowi – Prorektorowi ds. nauki i zarządzania za wpisanie problematyki dziekanatowej w międzykolegialne granty rektorskie. Za przychylność i zielone światło dla naszych działań dziękujemy prof. dr hab. Marcie Juchnowicz – Dziekan Studium Magisterskiego.

Na różnych etapach przygotowań wspierały nas różne jednostki administracji SGH, co jest bardzo miłe – pamiętamy i w razie potrzeby odwdzięczymy się ;). Szkolenie dla moderatorów sekcji tematycznych zapewniła nam dr Joanna Tabor-Błażewicz, dyrektor Centrum Otwartej Edukacji. Stronę internetową Forum przygotowało Centrum Technologii Informatycznych, a oprawę graficzną i medialną – Dział Promocji i Rekrutacji. Sekretarzy do sekcji tematycznych udzieliły nam: Centrum Technologii Informatycznych, Dział Nauki, Dział Organizacji Dydaktyki, Dział Obsługi Studentów oraz Dział Promocji i Rekrutacji, a miejsc parkingowych dla gości, stołów z suknem i innych infrastrukturalnych dobrodziejstw – Dział Nieruchomości. Wydarzenia nie udałoby się też zorganizować bez pomocy Działu Zakupów, który w ostatnim momencie dostarczył nam materiały konferencyjne. Nie sposób nie wspomnieć o Partnerze Forum – firmie Microsoft, która uwierzyła w ideę konferencji. Raz jeszcze wszystkim dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

Na koniec jako przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum Dziekanatów bardzo serdecznie dziękuję:

 • Prelegentom w sesji plenarnej – za przyjęcie zaproszenia, przyjazd i zainspirowanie publiczności, a moderatorowi dr Adamowi Karbowskiemu za stworzenie miłej i pełnej otwartości atmosfery na sali,
 • Moderatorom sekcji tematycznych – obecnym i byłym prodziekanom DSM i kierownikom dziekanatów: dr Michałowi Matusewiczowi, dr Renacie Pajewskiej-Kwaśny, dr Rafałowi Towalskiemu, dr Jarosławowi Wierzbickiemu, mgr Andrzejowi Jaszczukowi, mgr Dianie Krysińskiej, mgr Irenie Senator, oraz w szczególności mgr Alinie Kowolik, która przyjechała gościnnie z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Sekretarzom sekcji tematycznych, którzy starali się nadążać za swoimi grupami i robić notatki z burzliwych dyskusji: mgr Agacie Balcerak (DSM), mgr Przemysławowi Baszkiewiczowi (CTI), mgr Krzysztofie Bernackiej (DOS), mgr Katarzynie Kłopotowskiej (DSM), mgr Annie Kotlińskiej (DN), mgr Marcie Łukowskiej (DOD), mgr Joannie Obiegałce (DPiR), mgr Monice Rosińskiej (DSM) i mgr Magdalenie Tomaszewskiej (DSM)

A przede wszystkim najcudowniejszemu komitetowi organizacyjnemu na świecie, z którym razem można przenosić góry i oczywiście organizować Fora Dziekanatów:

 • Razem ze mną Forum dopinali (i dopięli!) na ostatni guzik dr Renata Pajewska-Kwaśny i mgr Andrzej Jaszczuk,
 • Przygotowanie materiałów konferencyjnych i całą recepcję zorganizował zespół pod kierunkiem inż. Beaty Klucznej w składzie: mgr Agata Balcerak, Marianna Barczyk, Anna Jurek, mgr Diana Krysińska, mgr Anita Popowska, mgr Irena Senator, mgr Magdalena Tomaszewska, mgr Monika Wąsowska i Monika Wielogórska,
 • Za sprawy ważne, acz przyziemne – parking i sale – odpowiadały mgr Katarzyna Kłopotowska i mgr Monika Rosińska,
 • Na straży w dziekanacie pozostała mgr Małgorzata Wójtowicz,
 • Listę mailingową, dzięki której to wszystko się zaczęło, przygotowała w dużej mierze Elżbieta Dobromińska.
 • A oprawę w „Jajku”, w tym tort z okolicznościowym napisem, dr Adam Karbowski.

Mamy nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze Forum Dziekanatów, zresztą zobowiązuje nas do tego sama jego nazwa – „pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów”. Już teraz możemy zatem powiedzieć: do zobaczenia na drugiej edycji Forum!

(Visited 825 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)