Równo za tydzień rozpoczyna się deklarowanie przedmiotów na studiach magisterskich. W dniu dzisiejszym na stronie DSM zamieściliśmy szczegółowy harmonogram oraz instrukcję dla jednego z kierunków. Zdecydowana większość zasad jest taka sama. Warto jednak je przytoczyć:

Deklaracje przedmiotów rozrosły się oficjalnie do czterech etapów. Innymi słowy, nie będziemy Państwa trzymać w niepewności, czy można będzie dopisać się do przedmiotu, tylko od razu podajemy daty na początku semestru. Warto przy tym dodać, że jest to wyłącznie możliwość dopisania i wyłącznie za zgodą wykładowcy. Jeżeli zależy Państwu na danym przedmiocie, należy tego dopilnować. Samo zadeklarowanie chęci dopisania to dopiero połowa sukcesu.

Nie ma na tym etapie możliwości wypisywania się z zajęć, ponieważ służy do tego regulacja z art. 22 Regulaminu studiów, w myśl której każdy student może raz w toku studiów wypisać się z przedmiotu nieobowiązkowego w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć.

Ponadto obowiązują te same trzy etapy, które były wcześniej:

  • 1 – wybór zajęć: dzięki Państwa zaangażowaniu w ten etap my będziemy mogli optymalnie wybrać przedmioty do uruchomienia, a następnie Dział Organizacji Dydaktyki opracować harmonogram zajęć. Udział w tym etapie premiowany jest pierwszeństwem w kolejnych etapach deklaracji.
  • 2 – publikacja wstępnego harmonogramu, stworzenie list rankingowych i możliwość potwierdzenia wybranych zajęć, przez tych, którzy je wybrali i którzy się na zajęcia zakwalifikowali,
  • 3 – dopisywanie się do uruchomionych zajęć najpierw studentów, którzy uczestniczyli w I etapie, a potem pozostałych.

Wybór seminarium magisterskiego ostatecznie i wyłącznie odbywa się poprzez WD, który jest otwarty w określonym czasie (do 25 lutego).

Tradycyjnie prosimy – we własnym i Państwa interesie – o uczestniczenie w deklaracji semestralnej przez WD. Pierwszy etap rozpoczyna się już 21 listopada.

(Visited 2 477 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)