Zgodnie z obecnym Regulaminem studiów do końca tego miesiąca każdy student powinien mieć możliwość wypisania się z jednych zajęć w ciągu toku studiów. Jako że jesteśmy już w drugiej połowie października, pora najwyższa aby uruchomić stosowny moduł w WD. Inna sprawa, że na początku tego semestru mogli się Państwo również wypisywać z zajęć, ale zakładamy, że to było co innego. Oznacza to tyle, że każdy z Państwa ma póki co czyste konto.

Zanim odklikają Państwo wybrany przedmiot, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

  • Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów i WF. Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych, ponieważ składając podanie o wpis warunkowy albo powtarzanie semestru, obiecują nam Państwo wywiązanie się z zaległości.
  • Proszę baczyć na ogólną liczbę ECTS. Możliwość wypisania się z jednego przedmiotu nie oznacza, że zaliczymy Państwu semestr z mniejszą niż 30 liczbą ECTS (przy braku nadwyżki), ani też nie uprawnia Państwa do zapisania się na inny przedmiot, ponieważ właśnie się Państwo wypisali i brakuje punktów.
  • Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób wskazujący, czy istnieje możliwość wypisania się z niego. Proszę jednak sprawdzić to z Informatorem, ponieważ jeden przedmiot może mieć różny status w zależności od studiowanego kierunku.
  • Do końca miesiąca (czyli do 31/10/2017) istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu.
  • W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na §22.10. Regulaminu Studiów).

A przede wszystkim: proszę pamiętać, że możliwość wypisania jest jedna jedyna na cały tok studiów. Proszę z niej korzystać tak, aby za semestr, czy trzy nie żałować.

Współpraca: dr Anna Decewicz

(Visited 1 931 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)