Od nowego roku akademickiego 2017/2018 czekają nas zasadnicze zmiany w zakresie przyjmowania i składania prac magisterskich. Zmiana nazywa się APD (Archiwum Prac Dyplomowych) i jest elementem składowym USOSa. O ile instrukcja postępowania została dość szczegółowo opisana na stronie CTI, warto przytoczyć najważniejsze zmiany i zasady:

  1. Nowy system wyznacza jasną granicę między starą i nową procedurą. Innymi słowy, jeżeli student nie zdążył przed 1/10/2017 wgrać pracy do Soladu, obowiązuje już go nowe zarządzenie i nowa procedura.
  2. Pojawia się nowy dokument – ocena pracy przez promotora i nowe zadanie dla promotora: skierowanie pracy do weryfikacji antyplagiatowej (co oznacza faktycznie jedno kliknięcie)
  3. Przedmiotem oceny jest praca wirtualna (jak to brzmi!), a nie papierowa – ta ostatnia drukowana jest po ocenie przez promotora i przekazywana do dziekanatu w celu archiwizacji w aktach studenta. Innymi słowy recenzent nie będzie musiał zabierać z katedry czy instytutu pracy, nosić jej ze sobą, a następnie oddawać do dziekanatu, tylko będzie mógł zapoznać się z nią w dowolnym miejscu z dostępem do internetu i programu odtwarzającego pliki PDF. Nie muszę chyba dodawać, że dla pracowników dziekanatu i kancelarii oznacza to kilkadziesiąt (kilkaset?) kilogramów mniej noszenia.
  4. Student będzie miał wgląd do swojej recenzji online. Nie będzie musiał iść do dziekanatu w godzinach otwarcia okienek i czytać jej na miejscu, albo pisać podania o kopię, jeżeli startuje w konkursie na prace magisterskie i jest mu ona akurat potrzebna.

Studenci i pracownicy, którzy studiują, albo prowadzą prace dyplomowe na innych uczelniach mieli być może już możliwość zapoznania się z APD, gdyż działa on tam, gdzie USOS. Podczas tegorocznych badań funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach spotykałam się wyłącznie z pozytywnymi komentarzami na temat tej aplikacji – tak ze strony dziekanów, jak i pracowników dziekanatów. Mam zatem nadzieje, że system przyjmie się i u nas. Wkrótce się o tym przekonamy!

(Visited 2 231 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)