Rok temu mniej więcej o tej porze opublikowaliśmy wpis o znamiennym tytule „Aby nie stać w kolejce więcej niż jeden raz”, w którym informujemy, jakie dokumenty należy złożyć z pracą magisterską, aby był komplet dokumentów. W tym roku idziemy jeszcze o krok dalej, wprowadzając usprawnienie w zakresie przyjmowania prac magisterskich.

Przygotowując się na wrześniowo-październikowy szczyt związany z Państwa wzmożonymi wizytami w DSM zmodyfikowaliśmy procedurę składania prac magisterskich, w taki sposób, aby rozładować tworzące się kolejki. Od poniedziałku (18 września) pracę magisterską wraz z kompletem dokumentów będzie można złożyć w każdym okienku, a nie tylko u swojej asystentki toku, jak było dotychczas.

Ponadto, również od 18 września wprowadzamy zmiany w obsłudze poszczególnych toków studiów. Studenci stacjonarni obsługiwani będą w części dziekanatu po lewej stronie, a niestacjonarni – po prawej (czyli odwrotnie niż dotychczas). Od nowego roku akademickiego asystentkami poszczególnych toków będą:

Na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych:

  • I semestr: p. Beata Kluczna oraz p. Anita Popowska (okienka 2 i 3)
  • II semestr: p. Anna Bucka-Wasilewska (okienko 6)
  • III semestr: p. Magdalena Tomaszewska (okienko 4 + docelowo nowa osoba w okienku 5)
  • IV semestr: p. Anna Bucka-Wasilewska (okienko 6)

Studia popołudniowe obsługiwać będzie nowy pracownik DSM (okienko 7), a dopóki to nie nastąpi prosimy studentów o kontaktowanie się z dotychczasowymi opiekunkami (okienko 3 i 9).

Studentami studiów stacjonarnych zajmują się:

  • I semestr: p. Małgorzata Świdnicka, p. Anna Jurek i p. Marianna Barczyk (okienka 10, 11, 12)
  • III semestr: p. Katarzyna Uljasz-Rawa oraz p. Agata Balcerak, (okienka 8 i 9)
  • IV semestr: p. Marianna Barczyk (okienko 12)

Powyższa rozpiska dotyczy nowego roku akademickiego. W ostatnich dwóch tygodniach semestru obecnego obowiązuje reguła antycypacji. Zakładamy, że wszyscy Państwo dostaną się na kolejny semestr, a zatem proszę zgłaszać się do asystentki obsługującej studentów 1 semestr wyżej – np. student kończący obecnie semestr II studiów stacjonarnych powinien wybrać się do okienka 8 lub 9 do asystentek obsługujących od roku akademickiego semestr III.

Na koniec element pozytywny – na razie jeszcze dziekanat działa w okrojonym składzie, ale do początku nowego roku akademickiego powiększamy skład o 4 osoby (co absolutnie nie oznacza 4 nowych etatów, ale i tak jest dobrą wiadomością).

Współpraca: mgr Irena Senator

(Visited 1 406 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.