https://www.theodysseyonline.com/life-according-plan

Planując swoją strategię studiowania wielu Studentów bierze pod uwagę możliwość studiowania na drugim kierunku. W ostatnich latach zachodziło wiele zmian w prawie i jego interpretacji odnośnie możliwości jednoczesnego podejmowania studiów na drugim kierunku w tej samej, bądź innej uczelni. Skupmy się na kwestii studiowania jednoczesnego dwóch kierunków na SGH.

Zgodnie z obecnymi przepisami istnieje możliwość podjęcia takiego dodatkowego wyzwania ale przy określonych obwarowaniach. Przede wszystkim trzeba być już studentem na studiach magisterskich i mieć zaliczony pierwszy semestr. Ale to nie wszystko. Z poprzedniego zdania można by wywnioskować, że studia na drugim kierunku można podjąć będąc na drugim semestrze. Teoretycznie tak jest, ale w praktyce raczej nie. Wynika to z faktu, że od roku sposób studiowania na SGH na poziomie magisterskim uległ nieznacznemu usztywnieniu. Wynika to z faktu, że obecnie mamy jedną dużą rekrutację kandydatów na studia i nowi studenci zaczynają swoje studia wyłącznie w semestrze zimowym. Poprzednio rekrutacje co pół roku (letnia i zimowa) umożliwiały podjęcie studiów, bądź dołączenie do danego toku studiów praktycznie co pół roku. Dlatego też poszczególne przedmioty typowe dla pierwszego i kolejnych semestrów uruchamiane są tylko raz w roku. Tym samym ogranicza to możliwość podjęcia studiów na drugim kierunku wyłącznie do jednego momentu. I właśnie teraz jest ta jedna i jedyna chwila, kiedy studenci kończący II semestr studiów mogą zdecydować się na ten krok i zawnioskować o podjęcie studiów na drugim kierunku. Za rok o tej samej porze osoby kończące IV semestr będą pozbawione tej szansy, gdyż od października nie będą już studentami.

Dodatkowym kryterium uwzględnianym przez Dziekana przy wydawaniu zgody na studiowanie na drugim kierunku jest odpowiednio wysoka średnia ze studiów – czyli nie mniej niż 4,0 oraz zaliczone dwa semestry studiów. Jeśli ktoś zostawia sobie na wrzesień jakiś egzamin – zgoda taka może być wydana warunkowo, czyli będzie ona miała moc po zaliczeniu w całości wszystkich egzaminów.

Aby usprawnić sposób planowania i harmonogram zajęć – podania w tej sprawie przyjmowane są w dziekanacie do końca czerwca.

Zatem to ostatnie dni na podjęcie ważnych dla Was i dla nas od strony organizacyjnej decyzji. Później realizacja drugiego kierunku będzie możliwa wyłącznie po przejściu przez proces rekrutacji na studia.

(Visited 2 018 times, 3 visits today)
The following two tabs change content below.
dr, starszy wykładowca w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Prodziekan Studium Magisterskiego SGH

Ostatnie wpisy Renata Pajewska-Kwaśny (zobacz wszystkie)