Od kilku tygodni przyglądałam się studenckim dyskusjom na forach internetowych dotyczących nowego regulaminu, a w szczególności terminu złożenia pracy magisterskiej, który docelowo skraca się o 3 miesiące.

Wersja najbardziej skrajna zakładała, że od 1 października przechodzimy z automatu na nowy system obron. Od razu przyznaję, że takie rozwiązanie i nam spędzałoby sen z powiek, zaś wakacje spędzilibyśmy najpewniej nad opracowywaniem stosownej instrukcji, którą Dziekan powinien podać na semestr przed jej obowiązywaniem.

Wersja niewiele bardziej optymistyczna zakładała, że ci którzy złożyli już prace, albo złożą ją do 30 września, łapią się na stary Regulamin, a wszyscy kolejni studenci (obecnego III semestru) mają obcięte 3 miesiące z życia magistranta, a zatem prace składają nam w okolicach późnego listopada. Ktokolwiek zaplanowałby sobie wakacje, musiałby najpewniej zabrać ze sobą laptopa i zapisać się do lokalnej biblioteki.

Spora część z Państwa zauważała jednak w tych dyskusjach, że nie mamy instynktu oprawców, ani samobójców. To właśnie w tym celu został stworzony zapis o sprawach wszczętych, ale nie zakończonych oraz o tym, że górę mogą brać interesy studenta i korzystniejszy zapis Regulaminu, co zostało zawarte w Uchwale nr 128 Senatu SGH:

Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się regulamin, o którym mowa w ust. 1, chyba że postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 1, są korzystniejsze dla studenta.

Co to realnie oznacza? W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zamówioną przez Rektora Krzysztofa Kozłowskiego opinię z Działu Radców Prawnych i możemy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Dla studentów obecnego III semestru, którzy w nowym roku akademickim będą na semestrze IV sprawa jest prosta: zasady dotyczące terminu składania pracy magisterskiej i organizacji obrony według starego Regulaminu.

Dla studentów obecnego semestru II, którzy w nowym roku akademickim będą na semestrze III, a zatem fizycznie rozpoczynają pisanie pracy magisterskiej pod nowym Regulaminem, przyszłość nie jest jednoznacznie przesądzona. Wszystko leży w Państwa rękach.

Aby móc złożyć pracę 30 września 2018 r. i [edit] bronić się według starych zasad [/edit] muszą Państwo bezwzględnie wszcząć procedurę wyboru seminarium magisterskiego przed wejściem w życie nowego Regulaminu (co w zasadzie wynika z postanowień obecnego Regulaminu). Przypominamy, że według art. 19.2.2. obecnego Regulaminu:

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje (…) 2) na studiach drugiego stopnia – do końca drugiego semestru.

O ile zdarzało się Państwu nieraz wybierać promotora nieco później, a nam warunkowo się na to zgadzać, obecnie będzie to nie tyle niemożliwe, co całkowicie nie w Państwa interesie. Rozpoczynając seminarium magisterskie poprzez złożenie deklaracji choćby i 1 października 2017 r. skracają sobie Państwo czas na napisanie pracy o 3 miesiące. Ponadto zmuszeni będą Państwo do życia w niepewności, czy zaakceptujemy spóźnioną deklarację, a w obecnej sytuacji może to być trudne.

Nie pozostaje zatem nic innego jak zrobić trzy rzeczy:

  1. Wybrać promotora przed 30 września 2017 r., a następnie
  2. Cieszyć się z naprawdę optymalnego dla Państwa scenariusza (przez wakacje), by od nowego roku akademickiego
  3. Napisać i złożyć w terminie do 30 września 2018 r. pracę dyplomową.
(Visited 3 899 times, 2 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)