Harmonogram budowania planu zajęć jest zwykle rozpisany na pół semestru. Harmonogram ustalany jest w DSM, jednak wymaga konsultacji z innymi działami na Uczelni (np. Centrum Programów Międzynarodowych, Dział Organizacji Dydaktyki, Centrum Technologii Informatycznych) m.in. w następujących kwestiach:

  • możliwość uruchomienia systemu deklaracji semestralnych przez CTI (oprogramowanie systemu deklaracji, uaktualnienie oferty dydaktycznej SGH, zaplanowanie przerw technicznych, preferencji zapisywania się, systemu badania zapisów pod katem rankingów, przypisania studentów do właściwych baz danych w zależności od studiowanego trybu studiów, wprowadzenie modyfikacji płynących do władz dziekańskich)
  • czas niezbędny na ułożenie planu zajęć z uwzględnieniem wniosków pracowników dydaktycznych (prace ta wykonuje jedna osoba dla całej Uczelni) – proces trwa około miesiąca
  • ustalenie listy przedmiotów dla studentów z wymian zagranicznych
  • ustalenie listy przedmiotów odbywających się w formie e-learningów

A teraz jak to wygląda od strony Dziekanatu:

Z odpowiednim wyprzedzeniem studenci są informowani o zbliżających się deklaracjach semestralnych (mailowo + przez stronę www w Aktualnościach). Pierwszy etap składania deklaracji jest kluczowy do utworzenia listy uruchomionych przedmiotów. Na tym etapie każdy student zgłasza za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, które przedmioty chciałby realizować w nadchodzącym semestrze. Liczy się każdy głos (etap trwa około tygodnia)

Po zakończeniu I etapu składania deklaracji, generuje się bazy danych z WD. Przez kilka dni po zamknięciu systemu zbierane są informacje od dydaktyków dot. limitów, uruchomienia dla konkretnego trybu studiów. Uwzględnia się na tym etapie listy przedmiotów zgłoszone przez CPM (etap trwa około tygodnia)

Dziekan określa minimalna liczbę chętnych warunkująca uruchomienie przedmiotu. Każdy wykład (nawet prowadzony przez kilku dydaktyków) podlega weryfikacji. Często jest to około kilku tysięcy wierszy w Excelu do przeanalizowania.

Ostateczna listę uruchomionych przedmiotów akceptuje Dziekan. Lista jest dalej przekazywana do DOD. Do tego dokumentu generowana jest druga lista przedstawiająca strukturę wyborów studentów (rozbicie poszczególnych wierszy na semestry i kierunki, na których są glosujący studenci) Przy niektórych zajęciach są narzucane limity określone przez prowadzących, jeśli nie ma takich ograniczeń, to przekazujemy do DOD limity ze sporym zapasem w stosunku do liczby zapisów z pierwszego etapu. Patrzymy też na statystyki z tego etapu.

Po miesiącu powstaje plan zajęć (również układany ręcznie), który jest podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony www. Dydaktycy otrzymują powiadomienia o uruchomionych przedmiotach. Modyfikują na tym etapie swoje plany związane z wypełnieniem pensum dydaktycznego.

Następnie uruchamiany jest kolejny etap deklaracji semestralnych. Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć (do konkretnych grup wykładowych i ćwiczeniowych). Nie wszystkie przedmioty z wybranych w I etapie zostały uruchomione. W tym etapie należy ponownie zadeklarować przedmioty na podstawie udostępnionego harmonogramu zajęć. W przypadku zapisania się na określone przedmioty większej liczby osób niż pojemność przydzielonych sal zajęciowych będzie przeprowadzony ranking, w wyniku którego zapisy studentów z najniższą średnią zostaną anulowane. Przedmioty zadeklarowane w pierwszym etapie nie zostają automatycznie przeniesione do etapu drugiego i należy je wybrać na nowo na podstawie udostępnionego harmonogramu zajęć. Można wtedy dokonać ewentualnych zmian w swoim planie zajęć (etap trwa około tygodnia).

Kolejny etap to przerwa techniczna, w trakcie której następuje sporządzenie rankingów przez CTI. Następnie uruchamiany jest kolejny etap składania deklaracji (korekta). Etap ten składa się z kilku kroków. Przedmioty wskazane przez studenta w drugim kroku deklaracji semestralnej stają się dla niego wiążącym indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze. Etap ten polega na uzupełnieniu brakujących przedmiotów, usuniętych w trakcie rankingów, oraz na wyborze nowych przedmiotów. Można także wypisać się z zadeklarowanych zajęć lub zmienić grupę ćwiczeniową. Cały etap około tygodnia, ale poszczególne grupy studentów są „wpuszczane” po kolei, na końcu studenci, którzy nie brali udziału w preferencjach. Na tym etapie deklaracje składają również studenci studiów angielskojęzycznych.

Równocześnie zdarza się, że wykładowcy modyfikują plan zajęć w DOD, przez co nieustannie dochodzi do kolizji w planie. Plan po modyfikacjach jest podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem www.

W pierwszym tygodniu semestru system deklaracji zostaje uruchomiony ponownie, aby umożliwić studentom korektę planu zajęć w przypadku zmian w harmonogramie. W przypadku zajęć limitowanych i braku miejsc można się dopisywać ponad limit za zgodą wykładowcy (więc studenci, którzy przespali preferencje, mają tu jeszcze jedną szansę). W tym okresie ponownie do systemu deklaracji wchodzą studenci studiów angielskojęzycznych oraz wymian zagranicznych. Wybierają dodatkowe przedmioty z oferty studiów stacjonarnych w języku polskim, które są prowadzone w języku obcym.

(Visited 1 615 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
do marca 2017 r. zastępca Kierownika Biura Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH