Od dnia dzisiejszego Wirtualny Dziekanat zyskał nową funkcjonalność – można wirtualnie zgłosić się do promotora na seminarium magisterskie. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych studentów, którzy mają ten obowiązek w obecnym semestrze (i kolejnych), a zatem obecnego II semestru. Zgłoszenie może być w pełni wirtualne – tzn. student zgłasza się do wybranego promotora poprzez WD i czeka na jego decyzję – może być też poprzedzone spotkaniem z potencjalnym promotorem, który później dopełni formalności przez WD (myślę, że może jednak warto zobaczyć, z kim zamierza się pracować, zanim podejmie się współpracy na cały rok, ale może jestem staroświecka).

System deklarowania seminarium przez WD jest naturalną konsekwencją tego, że studenci zapisują się na przedmioty za pomocą WD. Zgłoszenie seminarium było wyjątkiem, który stanowił o doniosłości procedury wyboru promotora, bo jednak student i wykładowca składali na jednym druku deklarację współpracy, a dziekan to dodatkowo zatwierdzał.

Mamy nadzieję, że wirtualne zgłoszenie seminarium magisterskiego usprawni ten element obsługi procesu dydaktycznego – studenci nie będą musieli bowiem składać tych druków do dziekanatu i czekać, aż asystentki toku je zbiorą i wpiszą do systemu. Umożliwi także wykładowcom większą kontrolę nad liczbą magistrantów (wszak papierowych zgłoszeń można mieć kilka, a wirtualne – jedno).

Przypominamy natomiast, że system w WD otwarty jest wyłącznie do określonego Regulaminem czasu, czyli do 29 września 2017 r. Student jest bowiem zobowiązany do zadeklarowania seminarium przed rozpoczęciem III semestru studiów. Ukróci to dotychczasową praktykę przynoszenia przez studentów zgłoszeń mocno po rozpoczęciu semestru. Proszę o tym pamiętać, zwłaszcza że pierwszy semestr seminarium jest wyceniony na 8 ECTS.

Instrukcje obsługi tej nowej funkcjonalności dla studentów i dla promotorów znajdują się na stronie DSM. Polecamy też zakładkę “Seminarium magisterskie“.

(Visited 1 287 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)