Zazwyczaj blog DSM służy do spraw związanych z dziekanatem. Bywa jednak, że użyczamy jego łam osobom spoza DSM, które mają do przekazania studentom istotne informacje. Jedną z nich jest trwający nabór do Akademii Przedsiębiorczości. Oddajemy zatem głos kierownik tego projektu prof. SGH dr hab. Ewie Lisowskiej:

Trwa rekrutacja do Akademii Przedsiębiorczości. Projekt jest skierowany do studentów / studentek dwóch ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunków MIESI, MSG, e-biznes i zarządzanie. W jego ramach przewiduje się zajęcia z coachingu, autoprezentacji i przedsiębiorczości, gra edukacyjna „Wirtualny start-up”, wyjazd zagraniczny do oazy start-upów w Izraelu, wizyty studyjne u krajowych pracodawców.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Akademii.

prof. SGH dr hab. Ewa Lisowska

(Visited 170 times, 1 visits today)