Zwykle na początku i pod koniec semestru rośnie zainteresowanie rozmową z Panią Dziekan. Chęć zapisu na spotkanie często jest na tyle duża, że lista zapisanych chętnych wykracza poza miesięczny harmonogram.

Zadaniem osoby zapisującej na dyżur Pani Dziekan jest w miarę możliwości zapoznanie się z Państwa problemem i doradzenie Państwu najlepszego rozwiązania. Nie chodzi tu o naszą wścibskość, a o jak najlepsze doradzenie rozwiązania problemu. Zdradzając szczegóły powstałego problemu mogą Państwo zaoszczędzić czas oczekiwania na decyzję.

Wiele cennych informacji jest podanych na naszej stronie. Drugie tyle wiedzą nasze Panie i Prodziekani. Często nie ma potrzeby zapisywać się na rozmowę do Pani Dziekan i czekać 3 tygodnie tylko po to, by tylko złożyć podanie.

Jeśli pojawi się problem prosimy zawsze o zachowanie następującej kolejności:

  1. Zapytanie w okienku u opiekunki toku. Panie mają wieloletnie doświadczenie i przez lata spotkały się z setkami trudnych i „wyjątkowych sytuacji” studentów.
  2. Jeśli w okienku nie uda się rozwiać wszystkich wątpliwości mogą Państwo skorzystać z rozmowy z Prodziekanami. Na te spotkania nie trzeba się zapisywać. Do wiadomości publicznej podane są godziny, dni i miejsce dyżurów Prodziekanów (zarówno przed naszym biurem jak i na stronie Dziekanatu). Przypominamy, że Prodziekani, działają z ramienia Dziekan Studium Magisterskiego. Mają upoważnienie do podejmowania szeregu decyzji w sprawach studenckich.
  3. Jeśli powyższe opcje nadal nie rozwiązały Państwa problemu, zasadne jest zapisanie się na rozmowę do Dziekan Studium Magisterskiego.

Niekiedy zapisują się Państwo na spotkanie z Panią Dziekan, a potem nie przychodzą na rozmowę. Blokują Państwo miejsce, które mogłaby wykorzystać osoba w trudnej sytuacji. Z uwagi na to zjawisko osoba zapisująca na spotkanie zawsze prosi o potwierdzenie przez Państwa przybycia na rozmowę z Panią Dziekan.

Dodatkowo prosimy przed spotkaniem upewnić się:

  • u opiekunki toku, czy złożone przez Państwa podanie zostało rozpatrzone, przedmiot dopisany/usunięty, urlop udzielony, itp.?
  • czy na pocztę SGH nie została odesłana odpowiedź na Państwa zapytanie?
  • czy w Wirtualnym Dziekanacie pojawiła się decyzja na złożone podanie?
  • czy wpłacone kwoty zostały zaksięgowane na Państwa koncie?
  • czy na naszej stronie nie pojawiło się stosowne ogłoszenie w aktualnościach?
  • czy Państwa problem nie został opisany na naszej stronie w dziale FAQ lub na blogu?

Przede wszystkim apelujemy o koleżeńską postawę. Jeśli problem został rozwiązany warto odwołać prośbę o zapisanie na spotkanie z Panią Dziekan. Zwolni się w ten sposób miejsce innej osobie, która być może znalazła się w sytuacji podbramkowej.

(Visited 1 171 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
do marca 2017 r. zastępca Kierownika Biura Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH