Zgłaszają się do nas absolwenci różnych form studiów na SGH. Obsługujemy absolwentów studiów jednolitych, dawnego Studium Niestacjonarnego jak i absolwentów SGPiSu. Czasami po latach przypomina się Państwu, że zapomnieli Państwo odebrać dyplom, albo dostarczyć doń zdjęcia. Dostajemy prośby o wydanie kopii dyplomu albo jego duplikat. Najczęściej jednak zgłaszają Państwo wnioski o przygotowanie odpisu w języku obcym.

Dyplom i jego odpisy muszą stanowić integralną całość. Wszystkie jego części muszą mieć identyczne zdjęcia, podpisy tych samych władz dziekańskich oraz rektorskich i co ważniejsze muszą być wystawione na obowiązujących wówczas drukach zatwierdzanych przez ministerstwo. Innymi słowy, dodruk odpisu w języku angielskim jest możliwy wyłącznie pod warunkiem dostarczenia identycznego zdjęcia za panowania tych samych władz akademickich, za których bronili Państwo tytuł magistra.

Wypisanie dodatkowego odpisu po zmianie władz, niestety nie jest możliwe. W takich sytuacjach pozostaje udanie się z oryginałem dyplomu do tłumacza przysięgłego (albo zawczasu zamówienie dyplomu i odpisu w języku angielskim – nigdy nie wiadomo, czy jednak się nie przyda…).

(Visited 5 813 times, 4 visits today)
The following two tabs change content below.
do marca 2017 r. zastępca Kierownika Biura Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH