Jako prodziekan niejednokrotnie jestem pytana przez swoich kolegów i koleżanki po fachu o to, dlaczego dziekanat działa tak, a nie inaczej. Dlaczego wymagamy podpisu pod każdą oceną na protokołach? Dlaczego pozwalamy na to, aby student nie przyszedł na obronę, albo wręcz przeciwnie – nie zawiadamiamy go na czas? Co zrobić, aby student miał wydłużony termin na pisanie pracy magisterskiej, albo dlaczego po raz czwarty zapisał się na te same zajęcia, skoro już trzy razy ich nie zaliczył?

Pięć lat temu, zanim zostałam prodziekanem i poznałam pracę w dziekanacie na wskroś, sama zastanawiałam się nad niektórymi kwestiami. Pamiętam także towarzyszące mi poczucie rozdwojenia między procedurami i zasadami obowiązującymi w DSL i DSM, które – nie ukrywam – często nakładały mi się na siebie i mieszały.

Dotychczas przede wszystkim zajmowaliśmy się relacjami między dziekanatem a studentami. Od bieżącego miesiąca zdecydowaliśmy się na uporządkowanie naszych relacji z wykładowcami. W tym celu opracowaliśmy zakładkę „Dla dydaktyków” dostępną na naszej stronie internetowej. Zawiera ona najważniejsze informacje dla osób prowadzących zajęcia, które pozwolą i Państwu i nam na usprawnienie współpracy.

W zakładce znajdą Państwo zatem informacje na temat tego, w jakich okolicznościach (1) dopisujemy lub wypisujemy studentów z zajęć po zakończeniu terminów składania deklaracji w WD, a także kiedy może zdarzyć się tak, że student bez własnej winy pojawi się na Państwa zajęciach miesiąc po rozpoczęciu semestru.

Następnie omawiamy zagadnienia związane z (2) sesją egzaminacyjną – prosimy o wyznaczanie terminów egzaminów (i sprawdzanie tychże) w taki sposób, aby umożliwić studentom przygotowanie się do ewentualnego II terminu. Piszemy także o „dwójach dziekańskich” (które powinny jednak być dziekańskie, bo wstawione przez prowadzącego za nieobecność na egzaminie, utrudniają studentowi uzyskanie zgody na przedłużenie sesji (o przedłużeniu sesji również piszemy)).

Kolejne działy dotyczą (3) protokołów egzaminacyjnych, a zwłaszcza dostępności tzw. protokołów ręcznych, (4) pracy dyplomowej (i braku możliwości przedłużenia terminu jej złożenia, nawet przy pozytywnej opinii promotora), (5) egzaminu magisterskiego (z wielką prośbą do promotorów o elastyczność w zakresie wyznaczania przez DSM terminów obron) i (6) spraw dodatkowych, które pojawiają się przy okazji różnych podań, a dotyczących głównie powoływania się studentów na określone działanie ze strony wykładowcy, które nie zostało w żaden sposób przez nich poświadczone.

Chociaż zakładka nazywa się „dla dydaktyków” do jej odwiedzenia zachęcamy także studentów w imię dobrze rozumianej transparencji.

(Visited 536 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)