Co prawda, następny termin złożenia pracy magisterskiej przypadnie za dobre pół roku, ale nieustannie wierzę w sumienność magistrantów. W końcu seminarium magisterskie trwa 2 semestry i jest wycenione na 20 ECTS właśnie po to, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.

Wierzę zatem, że choć termin mija 30/09/2017, wielu z Państwa już jest w trakcie przygotowywania swoich prac. Być może zatem przyda się Państwu kilka uwag na temat tego, co warto zrobić, aby praca wyglądała na zadbaną. Poprzednio pisałam o przypisach, czyli o najmniejszych elementach w pracy. Niniejszy wpis dotyczy elementów największych, czyli wszelkiego rodzaju tytułów i nagłówków.

Z tytułem pracy nie mają Państwo najczęściej problemu. Pewnie też dlatego, że jest to najbardziej widoczna, a zatem najbardziej dopracowana część pracy. Przypominam na wszelki wypadek, że na stronie tytułowej powinien znaleźć się tytuł pracy, a nie słowa „tytuł pracy”, czyli „Wielki różowy słoń”, a nie „Tytuł pracy: Wielki różowy słoń”.

W spisie treści warto uważać na dwie sprawy. Pierwsza ma charakter systemowy i dotyczy zachowania spójności sposobu i poziomów numerowania. W niektórych spisach treści trudno odróżnić rozdział od podpodrozdziału, bo wszystko przedstawione jest ciurkiem linijka pod linijką. O ile w przypadku tytułu pracy nie należy pisać „tytuł pracy”, o tyle w przypadku rozdziałów wskazane jest napisanie w spisie treści słowa „rozdział” (i potem oczywiście numer rozdziału + jego tytuł). A zatem:

Rozdział 1: Ala ma kota

1. Rodzaje kotów i ich charakterystyka
1.1. Koty mruczące
1.2. Koty drapiące
2. Własność w prawodawstwie polskim
2.1. Historyczne uwarunkowania własności
2.2. Czy kot może być własnością? Współczesne dylematy ustawodawstwa.

Rozdział 2: Kot Ali a wielki różowy słoń

To, że napisałam : po numerach rozdziałów, zastosowałam wcięcie do punktów, a do podpunktów już nie absolutnie nie jest jedynym słusznym wzorcem. Może być równie dobrze Rozdział 1., a potem punkty I, II, III i podpunkty I.1, I.2, albo 1, 2. Może być i Rozdział I a potem podpunkty 1, 2, 3 i podpunkty 1.1, 1.2, etc. Grunt, aby było to opracowane konsekwentnie, a nie jak akurat Word zredaguje. A poza tym mają Państwo w tym zakresie dużą dowolność.

Uważny Czytelnik zauważy, że w powyższym przykładzie podpunkt o dylematach (2.2.) ma kropkę i znak zapytania, a pozostałe podpunkty nie mają. Zasada, która powinna prawie zawsze zadziałać, jest w tym wypadku prosta: jeżeli tytuł jest równoważnikiem zdania, nie kończy się kropką, a jeżeli zdaniem – kropka mu się należy. To samo dotyczy tytułów tabel, rysunków i innych obrazków, które Państwo zamieszczają w pracy. Jeżeli jest to Tabela 3: Liczba kotów przypadających na jedną Alę w województwie mazowieckim w roku 2017 wówczas kropki nie ma.

Pisząc o tabelach, wykresach itp.:

  • Warto w tytule wykresu podawać jednostki (czyli np. udział kotów w populacji zwierząt domowych w 2015 r. w województwie mazowieckim (%)), albo pamiętać o nazwaniu osi (albo o jednym i drugim).
  • Pod każdym zbiorem danych należy podać ich źródło. Jeżeli jest to inwencja własna autora, wówczas należy napisać: Źródło: Opracowanie własne. Jeżeli inwencja ograniczyła się do formy danych pozyskanych z innego źródła: Źródło: Opracowanie własne na podstawie [innego źródła].
  • Warto unikać przeklejania tabel, czy wykresów bezpośrednio z innych opracowań, bo a) to widać, b) często mają one inne formatowanie lub c) opis w języku obcym. Niekiedy zdarza się, że dany wykres ma dwa tytuły – dodany przez autora pracy magisterskiej oraz przeklejony w trybie ctrl+c, ctrl+v do pracy z angielskiego najczęściej źródła. Wygląda to nieładnie.

Wracam jeszcze do spisu treści, ponieważ wspominałam na początku o dwóch sprawach – systemowej i drugiej, innej. Tą drugą sprawą są wdowy, czyli pojedyncze, zapomniane podpunkty. Po to są w pracy podpunkty, aby coś pogrupować. Jeżeli podpunkt jest jeden, grupowanie ewidentnie nie wyszło. Innymi słowy proszę uważać na sytuacje typu:

Rozdział I: Ala ma kota

1. Kot największym przyjacielem człowieka

1.1. A co z psem?

2. Ala jako właścicielka

2.1. Nabycie kota

Nie wiem, czy ten cykl będzie miał swój ciąg dalszy. Jeżeli będzie, napiszę najpewniej o tym, kiedy cytat jest cytatem, kiedy parafrazą i kiedy należy się autorowi przypis z marszu, a kiedy nieco później.

(Visited 1 099 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)