Niektórzy czekali na ten moment z pewną dozą niepewności – wszak oficjalnie nie ma kolejnego etapu składania deklaracji semestralnych – jednak i w tym semestrze zdecydowaliśmy się na dodatkowe otwarcie WD. Nie będzie to otwarcie długie – 4 dni dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych popołudniowych (od 21 do 24 lutego) oraz 3 dni dla studentów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych (od 24 do 26 lutego). Mamy jednak nadzieję (jak pewnie okaże się wkrótce, po części złudną), że unikniemy w ten sposób lawiny podań o dopisanie lub wypisanie z przedmiotu.

Obecny, dodatkowy etap deklaracji semestralnych pozwala na ostateczne uporządkowanie planu zajęć na semestr letni, oczywiście w miarę możliwości lokalowych oraz w miarę woli prowadzących zajęcia. Zasady są zatem następujące:

  • Można dopisać się na zajęcia, ale już nie można z nich wypisać (w dużej mierze po to, aby nie dochodziło do rozwiązania grupy, na czym traci nie tylko/tyle wykładowca, co inni studenci. Zdecydowaliśmy się w tym wypadku nie różnicować w zależności od liczebności grupy, a zatem nawet jeżeli z grupy 100-osobowej ubędzie 1 osoba, co nie stanowi znacznego uszczerbku na jej istnieniu, również nie ma możliwości wypisania się.
  • Można dopisać się na zajęcia w dwóch przypadkach:
    • jeżeli są miejsca lub
    • jeżeli miejsca nie ma, natomiast zgodził się na to wykładowca.

Nowością jest to, że zgoda wykładowcy dokumentowana jest wyłącznie przez WD. Wykładowcy mają podgląd do liczebności swoich grup i pojemności sal i w ten sposób mogą świadomie dokonywać wyboru, czy zapisać +5 osób i mieć 25 osób w salce 20-osobowej, czy niekoniecznie. Pewnymi wskazówkami mogą być komentarze od Państwa – np. możliwość przyjścia z własnym laptopem na zajęcia komputerowe, albo konieczność zaliczenia danego przedmiotu kierunkowego ze względu na ostatni semestr studiów (nie muszę dodawać, że argumenty te mogą być poddane weryfikacji, ponieważ wykładowcy mają do nich podgląd).

Mamy nadzieję, że w ten sposób ograniczymy liczbę podań papierowych o dopisanie – w końcu wykładowca, gdyby chciał, dopisałby Państwa przez WD. Odpada również argument o niedostępności wykładowców w SGH, aby uzyskać ich podpis, ponieważ prośby o dopisanie zgłaszają Państwo przez WD.

Warto skorzystać z tego etapu jak najszybciej – wykładowcy będą powiadamiani mailowo o pierwszym zgłoszeniu studenckim (o kolejnych już nie, nie chcemy ich bowiem spamować, choć liczymy, że wejdą jeszcze sami z siebie później do systemu). Po 26 lutym będziemy jeszcze bardziej nieugięci niż dotychczas. Teraz za to idziemy Państwu na rękę – proszę to wykorzystać!

(Visited 1 199 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)

Bez kategorii