Co semestr znajduje się grupa studentów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, którzy zwracają się do DSM w różnej formie (od zwykłych pytań, po postulaty, a nawet żądania) w kwestii harmonogramu sesji egzaminacyjnej. Pytają, dlaczego sesja nie jest zorganizowana w weekendy, skoro na zajęcia uczęszczają w soboty i niedziele.

Logika wskazuje na to, że zdecydowana większość z nich studiuje w weekendy dlatego, ponieważ ma w dni robocze inne zajęcia (często poza Warszawą). Ta sama logika narzuca myśl, że skoro przez cały semestr tak jest, nie zmieni się to z okazji tego, że w SGH jest sesja. Nie mają zatem ci studenci specjalnych ulg na sesję – ich firmy nie zawieszają nagle działalności na tydzień czy dwa, a miejsca zamieszkania nie przybliżają się cudownie do Warszawy, aby dało się zdać egzamin i wrócić do domu.

Zdajemy sobie z tego sprawę i informujemy Państwa w rozpisce zjazdów o tym, że sesja przypada na cały tydzień (bądź dwa) w zależności od semestru, aby mogli Państwo zaplanować sobie odpowiednio cały semestr.

Skoro i my wiemy, że egzaminy w ciągu tygodnia dla studentów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych to duże obciążenie logistyczne i sami studenci to wiedzą, ba, doświadczają tego co semestr, pojawia się uprawnione pytanie, dlaczego nikt z tym nic nie robi. Nie jesteśmy pierwszą ekipą, która zastanawia się nad tym, jak ten problem rozwiązać.

Warunki brzegowe są następujące:

 1. Weekend trwa dwa dni.
 2. Sesja egzaminacyjna trwa około dwóch tygodni (krócej w semestrze zimowym, dłużej w letnim).
 3. Sesja egzaminacyjna organizowana jest dla całej Uczelni, a więc dniami i salami dzielimy się z DSL.
 4. Student musi wystudiować 30 ECTS, co oznacza mniej więcej 10 przedmiotów.
 5. Według Regulaminu studiów (§37.3) student nie może mieć więcej niż 2 egzaminy jednego dnia.
 6. Według jednego z zarządzeń Rektora (numeru nie pomnę), ale i zwykłej organizacji egzaminów, sala na egzamin powinna mieć 2x więcej miejsc niż sala, w której odbywają się zajęcia, aby każdego studenta usadzić co drugie miejsce.
 7. Studenci mają różne preferencje – niektórym odpowiada obecny system, inni chcieliby zmian.

Pobieżna lektura powyższych warunków wskazuje na to, że nie ma póki co możliwości zorganizowania egzaminów w weekendy i to z kilku różnych powodów:

 • Nawet gdybyśmy mieli dla siebie oba weekendy (czyli sesja trwa przynajmniej 14 dni, a DSL zadowala się dniami roboczymi), w najlepszym wypadku student miałoby 8 egzaminów ((sobota + niedziela) x 2 x 2 egzaminy dziennie). Brakuje nadal miejsca na 2 (por. pkt 4).
 • Oczywiście jest to wariant najbardziej optymalny, ponieważ studenci (stacjonarni i niestacjonarni) zgłaszają co semestr kilkaset kolizji egzaminów, co wynika z braku w SGH sztywnego planu studiów. Skoro egzaminy miałyby odbywać się tylko przez 4 dni (znowu: wariant najlepszy z możliwych) prawdopodobieństwo braku kolizji mocno maleje – może być równie dobrze i tak, że jednego dnia wypada 6 egzaminów, drugiego – 3, a trzeciego – 1. W efekcie student podchodzi do 5 egzaminów. Drugie tyle czeka na niego w II terminie i znowu nie musi się ułożyć tak, aby nie było kolizji.
 • Terminy zjazdów dzielimy z DSL, a zatem co drugi tydzień odbywają się w SGH wyłącznie zajęcia dla studentów sobotnio-niedzielnych z DSM (+studia podyplomowe). Trudnością byłoby zatem znalezienie dla każdych zajęć dwukrotnie większej sali, aby przeprowadzić egzamin.

Co należałoby zatem zrobić, aby można było myśleć o sesji w weekend? Wymagałoby to rozwiązań przynajmniej w części znacznie wykraczających poza możliwości DSM. A zatem:

 • Zwiększenia liczby egzaminów, jakie student może mieć jednego dnia (przynajmniej o 1).
 • Przynajmniej częściowego usztywnienia planu zajęć na studiach sobotnio-niedzielnych (dzięki czemu możliwe byłoby układanie egzaminów w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę kolizji).
 • Pilnowania, aby sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym miała zawsze 2 weekendy.
 • Mile widziane byłoby zwiększenie pojemności sal egzaminacyjnych, ale tu już chyba całkowicie bujam w obłokach.

A póki co, niestety, studentom niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym zostaje dostosowanie się do obecnego harmonogramu sesji, albo pertraktowanie z prowadzącymi zajęcia.

(Visited 3 172 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)