Studenci wszystkich kierunków rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017 w siatce zajęć w Informatorze znajdą wychowanie fizyczne. O ile dla stacjonarnych studiów licencjackich była to norma, o tyle dla studiów magisterskich i niestacjonarnych w SGH jest to nowość; nowość, do której muszą się dostosować nie tylko studenci, ale i pracownicy dziekanatów oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Warto podejść do tego nie jako do przykrego obowiązku, lecz możliwości realizacji ciekawych zajęć w ramach oferty przedmiotów akademickich. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników, którzy dostosowują ćwiczenia do możliwości studentów. Ze względu na wiele pytań i wątpliwości zamieszczam odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości.

  1. Nie można uzyskać zwolnienia z zajęć, które są obowiązkowe. Bez tych zajęć nie jest możliwe uzyskanie absolutorium, a tym samym tytułu zawodowego magistra.
  2. Zajęcia WF kończą się oceną i w związku z tym należy liczyć się ze sprawdzianami oraz innymi sposobami sprawdzenia umiejętności, przy czym zasady zaliczenia są specyficzne dla każdego przedmiotu, uwzględniają możliwości ćwiczących i przedstawiane są na pierwszych zajęciach.
  3. Nie można uzyskać zaliczenia poprzez uczęszczanie na zajęcia firm zewnętrznych (siłownie, pływalnie, itp.). Tak samo nie można zaliczyć języka obcego uczęszczając do szkoły językowej, czy matematyki kończąc kurs na courserze.
  4. Można przepisać ocenę z innej uczelni, przy czym na studiach magisterskich honorowane są tylko przedmioty ukończone na studiach tego samego stopnia (magisterskie). Nie można przepisać (tak samo jak innych przedmiotów) zajęć z etapu licencjackiego – WF nie jest tutaj wyjątkiem! Niezbędne dokumenty do przepisania są dostępne na stronach internetowych Dziekanatu i można je zostawić oraz odebrać w sekretariacie CWFiS.
  5. Zajęcia muszą być realizowane na wskazanym w siatce zajęć semestrze studiów. Realizacja ich w następnych semestrach jest możliwa tylko w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej w danym semestrze i uzyskania zgody Dziekana na warunek. Przedmiot można wówczas zrealizować w kolejnym semestrze, przy czym do dyspozycji są dowolne z zajęć z oferty CWFiS. Można też zrealizować przedmiot wcześniej (na wcześniejszych semestrach).
  6. Studenci studiów sobotnio-niedzielnych mogą wybierać zajęcia z oferty studiów dziennych, ale wówczas muszą stosować się do zasad zaliczenia obowiązujących na konkretnym przedmiocie (w szczególności obecności na wszystkich zajęciach, a nie na co drugich).
  7. Nie mamy możliwości rozciągnięcia obiektów sportowych – limity na zajęcia są podyktowane właśnie ograniczeniami pojemności obiektów, odpowiednimi przepisami oraz „prozaicznymi” względami bezpieczeństwa.
  8. Niektóre zajęcia są przeznaczone dla konkretnych osób, np. na piłkę nożną mogą zapisywać się tylko mężczyźni, konkretne grupy sekcji AZS również są przypisane konkretnym płciom. Warto zwrócić uwagę, iż rehabilitacja – jak sama nazwa wskazuje – jest przeznaczona dla osób z kontuzjami czy schorzeniami, które wymagają specjalistycznych ćwiczeń. Na pierwsze zajęcia należy przynieść dokumentację medyczną, która pomoże prowadzącym zajęcia w doborze odpowiednich ćwiczeń. Osoby, które nie mają wskazań do rehabilitacji zostaną z przedmiotu wypisane, aby zwolnić miejsce dla tych, którzy faktycznie nie mają wyboru jeżeli chodzi o zaliczenie WF.
  9. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu przedstawiony harmonogram pasuje do zajęć, niektórym też z pewnością nie udało się zapisać do grup, które były przez nich preferowane. Przede wszystkim należy śledzić dostępność miejsc, gdyż ulega ona ciągłym zmianom. Można też poszukać osoby, która odstąpi miejsce lub dokonać zamiany miejsc. Przez pierwsze dwa tygodnie semestru można próbować się dopisać bezpośrednio u prowadzących (może np. do tego czasu zwolnią się miejsca w grupach). Po tym terminie studenci, którzy nie zapisali się na zajęcia zostaną wpisani na obóz sportowy. Oferty obozów sportowych będą pojawiać się sukcesywnie na stronach internetowych CWFiS. Propozycje alternatywnych sposobów zaliczenia (określanych mianem obozów sportowych) mogą również wypłynąć od studentów, aktualnie rozważane są wyprawy rowerowe, nordic walking, turnieje koszykówki, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie, tenis stołowy czy zajęcia na stoku narciarskim w Warszawie. Należy podkreślić, że część z tych ofert to propozycje organizowane przez firmy zewnętrzne i jako takie dodatkowo płatne.
  10. Na zajęcia WF można uczęszczać w więcej niż jednym semestrze uzyskując co najwyżej 4 punkty ECTS w trakcie studiów; można również skorzystać z pełnej oferty zajęć (w miarę wolnych miejsc w grupach) i uczęszczać na zajęcia bez uzyskania oceny (zajęcia prowadzone są nieodpłatnie), do czego serdecznie zachęcam.

W razie pytań lub wątpliwości pracownicy CWFiS pozostają do dyspozycji, przy czym prosiłbym, aby w kontaktach z nimi zachować podstawowe chociaż elementy szacunku i kultury, gdyż z przykrością stwierdzam, że zachowanie części studentów nie licuje ze standardami jakie powinny obowiązywać na naszej Alma Mater.

(Visited 8 808 times, 5 visits today)
The following two tabs change content below.

Michał Bernardelli

dr, kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz adiunkt w Instytucie Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Ostatnie wpisy Michał Bernardelli (zobacz wszystkie)