Odbyłam właśnie weekendową wymianę emaili z pewną studentką zaniepokojoną decyzją na jej podaniu. Dotyczyło ono możliwości wcześniejszego przystąpienia do egzaminu z powtarzanego przedmiotu, który – jak to się czasami zdarza – jest ostatnim elementem dzielącym ją od przekazania pracy do recenzji. Nic więc dziwnego, że nie chce czekać na sesję zimową, tylko szybciej pozbyć się […]

Read More →

Niejeden student zastanawia się, do kogo zaadresować podanie. Jest w końcu jeden Dziekan, czterech prodziekanów, a dla tych o większej fantazji: kierownik biura, wicekierownik tegoż, 13 asystentek toku oraz sekretarka. Nie wspomnę o tych, którzy adresują podanie do nieistniejącej instytucji (np. do Wydziału Studium Magisterskiego), albo personifikują SGH (np. Szanowna Pani Szkoła Główna Handlowa). Pozostańmy […]

Read More →