https://www.theodysseyonline.com/life-according-plan

Jeżeli należałoby wskazać moment, w którym symbolicznie stają się Państwo dorosłymi studentami, byłoby to najpewniej ukończenie I semestru. Pod wieloma względami studiowanie na I semestrze jest mniej wdzięczne a do tego obarczone większym ryzykiem. Przedmioty obowiązkowe są z góry ustalone, w przypadku skreślenia musi ponownie się rekrutować, a w przypadku niezaliczenia semestru konsekwencje są znacznie większe niż gdyby to zrobić na wyższych semestrach. Ukończenie I semestru, jako swoisty rytuał przejścia, wiąże się z większymi przywilejami: skoro student dobrze rokuje – można mu w pełni powierzyć pieczę nad swoim tokiem studiów.

Jednym z takich praw nabywanych po ukończeniu I semestru jest możliwość rozpoczęcia studiów na drugim kierunku, albo zmiana kierunku. Stosowną zasadę określa Regulamin (art. 11.3):

Za zgodą dziekana, student po zaliczeniu pierwszego semestru studiów na kierunku może zmienić studiowany kierunek na inny, jak również rozpocząć studia na dodatkowym kierunku studiów.

Z powyższego zapisu wynikają dwa prawa:

  • Po zaliczeniu I semestru student może zawnioskować o rozpoczęcie drugiego kierunku studiów (albo o jego zmianę)
  • Dziekan może wyrazić zgodę

Oczywiście dwukrotnie użyte słowo „może” oznacza możliwość, a nie konieczność, czy pewność. Innymi słowy, Dziekan może, ale nie musi zgodzić się na wniosek studenta.

Wnioski o zamianę kierunku lub o drugi kierunek studiów składają Państwo przez cały rok akademicki w najróżniejszych momentach swojej edukacyjnej drogi. Dzielą się one na dwie kategorie:

  • Optymalistów – którzy mają szanse na pozytywne rozpatrzenie (o nich za chwilę) oraz niepoprawnych optymistów, w tym:
  • Przyspieszalskich – którzy chcą zmienić kierunek będąc dopiero na I semestrze (choć najczęściej są to studenci, którzy chcą kierunek zmienić).
  • Spóźnialskich – którzy w trakcie semestru decydują się ja jego zmianę

O ile sytuację Przyspieszalskich jednoznacznie definiuje Regulamin, kwestia Spóźnialskich wynika z praktyki studiowania. Jeżeli w połowie semestru uznają Państwo, że warto byłoby zmienić kierunek studiów i złożą stosowne podanie, a my mielibyśmy wyrazić zgodę, wówczas musielibyśmy wpisać Państwa na…? No właśnie – na który semestr? Na ten, który lada moment się kończy, czy może na przyszły – ale nie mamy wtedy pewności, że gotowi są Państwo jeszcze te kilka miesięcy poczekać. Co zrobić z Państwa deklaracją semestralną – wpisywać przedmioty ręcznie z pominięciem WD (co byłoby niesprawiedliwe w stosunku do innych studentów), czy nie wpisywać Państwa na przedmioty, co wiązałoby się z tym, że rozpoczną Państwo studia na nowym kierunku wyłącznie nominalnie?

Mając tak opisane punkty brzegowe, Czytelnik z pewnością sam ustali, kiedy i na który semestr składać podanie:

  • w terminie do końca II etapu deklaracji (abyśmy zdążyli rozpatrzeć podanie, a Państwo po naszej decyzji wiedzieli, na jaki kierunek dobierać przedmioty w deklaracji)
  • na semestr kolejny, czyli na ten, na który składają Państwo deklarację semestralną.
  • i oczywiście na istniejący kierunek studiów, bo inaczej nie będzie na co Państwa wpisać.

W przypadku drugiego kierunku obowiązują te same punkty brzegowe + ograniczenie związane ze średnią, z tym że [edit] formalnie możemy zapisać Państwa od semestru zimowego kolejnego roku akademickiego, bo nie ma naboru na semestr letni, a zatem i I semestru [/edit]. A oficjalna informacja na stronie DSM znajduje się tu.

(Visited 8 454 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)