Niektórzy z Państwa już się niepokoili, dlaczego studenci DSL od dwóch dni wybierają przedmioty, a studenci DSM jeszcze nie. Absolutnie nie wynika to z tego, że spóźniliśmy się z ogłoszeniem harmonogramu wyboru przedmiotów. Chodzi raczej o to, aby Państwa wybory się nie nakładały, bo spowoduje to przeciążenie serwerów i całą masę późniejszych roszczeń, skarg i zażaleń (mniej, czy bardziej uzasadnionych).

Tak czy inaczej, za cztery dni, równo od początku przyszłego tygodnia, rozpoczyna się składanie deklaracji na przyszły semestr. Kilka spraw warto powtórzyć, zwłaszcza dla studentów obecnego I semestru.

W DSM obowiązują trzy etapy składania deklaracji. Jest to poniekąd wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy po zamknięciu II etapu deklaracji gorączkowo zastanawiają się, czy aby będzie nieformalny etap dodatkowy, czy nie. Tym razem jest to jasno zapisane w instrukcji dziekańskiej. Oczywiście jest też druga strona medalu, czyli korzyści dla nas i wykładowców:

  • Po pierwsze nie planujemy etapu N+1, czyli w tym wypadku czwartego etapu składania deklaracji
  • Po drugie, w II etapie deklaracji nie ma limitów. Innymi słowy można się zapisać dowolnie, natomiast potem ustalimy listy rankingowe osób, które ostatecznie dostały się na zajęcia. Pozostali (ale szczęśliwcy również) będą mieli III etap deklaracji na ostateczną korektę swojego planu. Ukróci to (mamy nadzieję, choć wiemy, że jest ona złudna) podania studentów o dopisanie ręczne na zajęcia ze względu na dostępne na salach miejsca.

Kluczowe daty przedstawiają się w następujący sposób:

  • 14–25 listopada 2016: I etap deklaracji, czyli zebranie informacji na temat liczby chętnych na poszczególne zajęcia. Na tej podstawie przygotowujemy listę zajęć do uruchomienia. Podobnie jak w latach ubiegłych brak udziału w tym etapie ogranicza swobodę wyboru na dalszym etapie.
  • 9 stycznia 2017 – publikujemy wstępny plan zajęć
  • 17–22 stycznia 2017: II etap, czyli deklaracja właściwa. Oznacza to konieczność przeniesienia przedmiotów zadeklarowanych w etapie I jako preferencji do deklaracji na obecnym etapie. Nie zostanie to zrobione automatycznie. Znany jest już plan zajęć, a więc możliwe jest ułożenie planu, a także dodanie lub usunięcie przedmiotów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w salach, przeprowadzony zostanie ranking. Listy rankingowe zostaną sporządzone do 24 stycznia.
  • 25–31 stycznia: III i ostatni etap deklaracji, a zatem ostatnia możliwość korekty planu. Etap III ma charakter kaskadowy – preferujemy studentów, którzy brali udział w I etapie, a dodatkowo studentów studiów popołudniowych i sobotnio-niedzielnych.
  • Ostateczny plan zajęć zostanie opublikowany 7 lutego.

Jak zwykle liczymy, że takie ułożenie systemu deklaracji zminimalizuje podania papierowe o dopisanie czy wypisanie, ale pewnie i w nadchodzącym semestrze tego nie unikniemy. Mimo to zapowiadamy już teraz, że wzorem semestrów poprzednich będziemy w tym zakresie w zasadzie nieubłagani.

(Visited 982 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)