Obecnie dzięki współpracy z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM, dalej nazywanym Biurem) gościmy w SGH stypendystów pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Gruzji oraz Federacji Rosyjskiej. SGH zależy na sprawnej realizacji współpracy pomiędzy stypendystami, Biurem oraz uczelnią. Celem niniejszego wpisu jest precyzyjne wyjaśnienie procedury wypłacania stypendiów koordynowanych przez Biuro w naszej uczelni.

Listy stypendialne przygotowuje Kierownik DSM na początek każdego kolejnego miesiąca. Aby student znalazł się na liście stypendialnej, musi istnieć do tego podstawa w postaci decyzji Biura o przyznanym stypendium (stypendia mogą być przyznane na 2 albo 4 semestry). Student-stypendysta zobowiązany jest na liście stypendialnej złożyć podpis do 10. dnia każdego miesiąca, aby otrzymać w formie przelewu na indywidualne konto wpłatę należnego mu stypendium. Listy stypendialne podpisujemy w pokoju 56G w obecności pracowników Dziekanatu.

Numery kont pobierane są od samych studentów-stypendystów po otrzymaniu przez SGH decyzji o przyznaniu odpowiedniego stypendium. Student-stypendysta ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie, w którym podaje niezbędne dane osobowe oraz właściwy numer konta (rachunku bankowego).

W przypadku każdorazowego nie podpisania listy stypendialnej w terminie, student powinien złożyć stosowne podanie o wyrównanie stypendium najpóźniej do 26. dnia każdego miesiąca, wyjaśniając w podaniu, dlaczego nie podpisał listy stypendialnej w terminie, a także wnieść o wypłacenie wyrównania stypendium. Podania tego rodzaju trafiają do rozpatrzenia przez DSM.

Bardzo prosimy poważnie podchodzić do obowiązku składania podpisu na liście stypendialnej w terminie a ewentualnych opóźnień nie tłumaczyć niezbyt poważnymi lub mało wiarogodnymi powodami, jak np. „podróżą po polskich bibliotekach przez ostatnie trzy miesiące” (sic!).

Dodatkowo, od roku akademickiego 2016/2017 każdy student-stypendysta proszony jest przy składaniu podpisu na liście stypendialnej o okazanie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.

Współpraca: Paulina Łysakowska, Urszula Szczecińska

(Visited 263 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
dr, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej oraz prodziekan Studium Magisterskiego SGH

Ostatnie wpisy Adam Karbowski (zobacz wszystkie)