Pierwszy semestr to niby jeden z czterech semestrów studiów magisterskich, można nawet twierdzić, że nieszczególny w porównaniu na przykład do semestru czwartego, gdy składa się pracę magisterską. Jeżeli jednak patrzy się na Regulamin studiów, okazuje się, że I semestr jest wyjątkowy. Na swój sposób określa bowiem to, czy Państwo nadają się na studentów czy nie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy nie zaliczą Państwo jednego (nie mówiąc o dwóch, czy kilku) przedmiotu. Artykuł 27.3 brzmi złowrogo:

Powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone wobec studentów pierwszego semestru, a także w przypadkach niezaliczenia więcej niż dwóch przedmiotów na danym semestrze w odniesieniu do studentów wyższych semestrów.

Teoretycznie oznacza to brak jakiejkolwiek szansy na ratunek i pożegnanie się z naszą Uczelnią. Można rzecz jasna ponownie walczyć o status studenta, ale wyłącznie za pomocą rekrutacji, gdyż na I semestr nie da się wznowić. O ile na II, III i IV semestrze można powtarzać przedmioty do woli (i wyczerpania możliwości finansowych, bo to jednak kosztuje) oraz testować w nieskończoność naszą cierpliwość (bo jednak musimy się na to formalnie zgodzić), w przypadku I semestru jest to znacznie ograniczone.

Nie oznacza to jednak, że jest to całkowicie niemożliwe. W praktyce istnieje pewna furtka, która może uchronić Państwa przed skreśleniem. Rządzi się ona jednak szczególnymi prawami, które określa art. 27.4:

W stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego semestru studiów, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu go z listy studentów, chyba że zaistniały szczególne okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o powtarzaniu przedmiotu i warunkowym wpisie na następny semestr.

Oczywiście furtka następuje po słowach „chyba”, bo skreślenie z listy studentów co do zasady furtką nie jest, chyba że przyjmiemy rozumienie dosłowne. Muszą jednak zaistnieć szczególne okoliczności (a nie jakiekolwiek):

  • Po pierwsze, musimy wiedzieć, że niezaliczony przedmiot to wypadek przy pracy, a nie standard.
  • Po drugie, podanie musi wskazywać na szczególne okoliczności – niezdanie egzaminu jako uzasadnienie to nie jest szczególna okoliczności, ba, raczej dość powszechna i oczywista, skoro piszą Państwo podanie o wpis warunkowy.

EDIT z 18.10.2016: Według Regulaminu studiów nie ma możliwości powtarzania semestru dla studentów semestru I. Możliwe jest wyłącznie skreślenie z listy studentów, albo wpis warunkowy.

(Visited 8 588 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)