http://darkmatter89.deviantart.com/art/Godot-Wallpaper-3-321262292

Tych Państwa, którzy złożyli w terminie pracę magisterską, czeka jeszcze jeden zasadniczy krok, czyli obrona. Jej termin określa Regulamin studiów na dwa sposoby, wyznaczające warunki brzegowe:

Student ma prawo: (9) zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego w terminie dwóch miesięcy od wypełnienia wymogów warunkujących jego złożenie. (art. 3.3)
Student składa egzamin dyplomowy w terminie wyznaczonym przez dziekana (art. 37.2)

Innymi słowy, my ze wszelkich sił staramy się wypełnić postanowienie art. 3.3, natomiast Państwo powinni dostosować się do art. 37.2.

Nasze siły przerobowe ograniczają dwa czynniki, na które mamy umiarkowany wpływ. Pierwszym jest czas dostarczenia recenzji – dopiero, gdy ona jest możemy zacząć wyznaczać termin obrony pracy magisterskiej. Czynnikiem drugim jest wąskie gardło, związane z tym, że zdecydowana większość z Państwa składa pracę dyplomową na ostatnią chwilę. Tak więc o ile przez wakacje moglibyśmy wysyłać prace do recenzji choćby i tego samego dnia, we wrześniu układają się one w dużych stosach na biurkach Asystentek toku zajmujących się obsługą IV semestrów.

Jeżeli chodzi o wyznaczenie terminu obrony przez Dziekana, obowiązuje zasada, że student dowiaduje się o nim minimum 14 dni przed obroną. Stosunkowo często bywa, że termin jest widoczny wcześniej, po to, aby w jak najmniejszym stopniu Państwa zaskakiwać i umożliwić solidne przygotowanie do finalnego etapu studiów. Wyznaczając termin obrony pracy magisterskiej, Dziekan kieruje się trzema przesłankami:

  • Dostępnością terminu
  • Dostępnością Promotora (przed wyznaczeniem terminu obrony promotor potwierdza elektronicznie zaproponowany przez DSM termin)
  • Ewentualnie (!) preferencjami studenta.

O ile dwa pierwsze elementy od Państwa nie zależą, trzeci – opcjonalny – zależy w pewnym stopniu. Możliwe jest wpłynięcie na termin obrony, o ile stosownie wcześniej złożą Państwo podanie, prosząc o wyznaczenie terminu obrony po dacie X czy Y. Rozpatrując Państwa podania kierujemy się zazwyczaj następującymi przesłankami:

  • Czy termin obrony został już wyznaczony? Jeżeli tak – nie ma raczej podstaw do uwzględnienia Państwa preferencji. Trzeba było określić je wcześniej, a nie po fakcie. Jeżeli nie – możemy je uwzględnić i chętnie to zrobimy, zwłaszcza że okienka w harmonogramie obron są dla wszystkich stron uciążliwe
  • Czy zaproponowany termin jest realny? Jeżeli proszą Państwo o przyspieszenie terminu obrony nie zawsze staniemy na głowach, aby to zrobić. Musi to być szczególnie uzasadniony przypadek – najlepiej z adnotacją promotora o gotowości do podjęcia takiej akcji. Jeżeli proszą Państwo o wyznaczenie terminu obrony 12 grudnia między 10:00 a 12:00, to również raczej nie ma szans, bo nikt z nas nie jest wróżką i nie potrafi aż tak dokładnie określić przyszłości. Jeżeli jednak jest to np. „po 30 października”, wówczas wystarczy podać sensowne uzasadnienie i szansa jest. Proszę się tylko nie dziwić, że może ona nastąpić np. już 5 listopada. Podanie o wyznaczenie terminu obrony “przed datą Z” ma o tyle mniejsze szanse na rozpatrzenie, że bardzo często w momencie jego otrzymania nie mamy jeszcze recenzji pracy, a zatem nie możemy nawet próbować wyznaczyć terminu.

Na pocieszenie dodam, że zdecydowana większość z Państwa perfekcyjnie radzi sobie ze swoim harmonogramem życia i potrafi dostosować się do wyznaczonego przez nas terminu, a nawet zdać egzamin magisterski. Bo o to przecież przede wszystkim chodzi.

(Visited 10 570 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)