Być może będzie to krzywdzące dla ogółu studentów, ale jednak napiszę: wydaje mi się, że za moich czasów w mniejszym stopniu przywiązywaliśmy uwagę do wzorów, formułek, tabelek czy list. Być może dlatego, ponieważ nikt ich nie przygotowywał, a może po prostu w mniejszym stopniu byliśmy zalewani nadmiarem najróżniejszych informacji.

Równie dobrze wyjaśnieniem może być moja nostalgia za studenckimi czasami, zwłaszcza że w przyszłym roku minie równo 20 lat od rozpoczęcia studenckiej przygody. Ale ja nie o tym, a o jednej z poszukiwanych przez studentów po zakamarkach fejsbukowych grup list, czyli o liście promotorów.

Najprościej mówiąc, lista promotorów znajduje się w WD w Informatorze 2016/2017 w zakładce „Wyszukiwanie ofert według propozycji tematów prac dyplomowych”. Wystarczy zatem wpisać słowo klucz, a wyszukiwarka wynajdzie wszystkie osoby, które interesują się danym zagadnieniem i mogą poprowadzić pracę magisterską. Można też spróbować znaleźć właściwą osobę bez wyszukiwarki – na przykład zastanowić się, kto dobrze prowadził zajęcia z jakiegoś przedmiotu, którego tematyka jest Państwu bliska i wybrać się do tej osoby jako do potencjalnego promotora.

Niektórzy z Państwa szukają listy promotorów przypisanych do konkretnego kierunku studiów. Takiej listy nie ma. I nie wynika to z tego, że komuś nie chciało się jej przygotować, co raczej z elastycznej struktury studiów w SGH. Sama byłam i jestem promotorem prac dyplomowych z różnych kierunków – w moim przypadku zawsze punktem stycznym jest problematyka muzułmańska, a może ona dotyczyć tak bankowości, jak terroryzmu.

Deklarację seminarium magisterskiego należy złożyć do końca drugiego semestru studiów (art. 19.2.2 Regulaminu). Warto to zrobić, gdyż – jak ostrzega kolejny punkt:

Niewybranie promotora zgodnie z ust. 2 oznacza niezaliczenie seminarium dyplomowego.

Na wszelki wypadek wyjaśniam, że koniec semestru przypada na dzień przed początkiem semestru kolejnego (inaczej w roku akademickim byłaby czarna dziura), czyli na 30 września 2016 r.

Wybór seminarium magisterskiego wiąże się z jeszcze jednym ograniczeniem, a mianowicie trudnością z oszacowaniem popytu na danego promotora. Limit dyplomantów, jakich może jednorazowo mieć na seminarium promotor jest odgórnie określony, a liczy się go nie w osobach, lecz godzinach. Wynosi on nie więcej niż 240 godzin podczas roku akademickiego łącznie w funkcji promotora i recenzenta na studiach licencjackich i magisterskich (określa to Uchwała Senatu nr 354, „Zasady ustalania i rozliczania pensum dydaktycznego, pkt 14). Innymi słowy, gdyby promotor nie robił przez cały rok nic poza promotorowaniem, może wypromować 16 magistrantów w języku angielskim, albo 24 w języku polskim (ewentualnie napisać 160 recenzji prac magisterskich po angielsku, albo 240 po polsku).

Wspomniane 240 godzin to ogólny limit, natomiast poszczególni pracownicy mogą przyjmować na seminarium mniejszą liczbę dyplomantów. Aby to zweryfikować, absolwentka naszych studiów magisterskich, a obecnie doktorantka w KNoP, znana wirtualnie jako Marta Ka, przygotowała dla Państwa ankietę dostępną na jej stronie, dotyczącą wolnych miejsc na seminariach dyplomowych. Być może okaże się pomocna w rozwianiu ostatnich wątpliwości związanych z wyborem seminarium. Mają Państwo na to ostatni tydzień!

(Visited 9 307 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)