Wszyscy już chyba zapomnieli o euforii związanej z wydłużeniem o tydzień terminu składania pracy magisterskiej. Czas upływa nieubłaganie i wielkimi krokami zbliża się 30 września, czyli ostatni dzień na złożenie w Dziekanacie pracy magisterskiej. O ile w większości wypadku udaje się to w miarę sprawnie, niektórzy studenci przychodzą z niekompletną listą dokumentów, albo z brakami innego rodzaju – wówczas niestety pracy przyjąć nie możemy. Skoro Państwo nie pamiętali o elementach składowych jednego kompletu dokumentów, w jaki sposób my miałybyśmy pamiętać o brakujących elementach w kilkuset takich (nie)kompletach?

Aby zminimalizować liczbę tych, którzy będą oddawali pracę więcej niż raz, przedstawiam listę najważniejszych spraw, na jakie zwracamy uwagę, przyjmując od Państwa pracę:

  • Praca magisterska powinna być wydrukowana dwustronnie.
  • Strona tytułowa pracy ma określony Zarządzeniem Rektora format. W szczególności zwracam uwagę na to, że nie może tam znajdować się więcej niż jedna specjalność, nawet jeżeli zrobili ich Państwo kilka.
  • Przedostatnią stroną pracy jest streszczenie (tym razem nie ma wzoru)
  • Ostatnią stroną pracy jest oświadczenie autora pracy.
  • Praca powinna być oprawiona w oprawę miękką (czyli taką która jest z przodu przezroczysta, a z tyłu kolorowa), złączoną trwale. To ostatnie oznacza tyle, że nie można wyjąć kartek z okładek (a co najwyżej wyrwać). Dlatego praca nie może być bindowana – wtedy można bowiem manipulować zawartością.
  • Na stronie tytułowej musi znaleźć się adnotacja od promotora, że przyjmuje pracę jako magisterską + data. Co prawda o tym elemencie powinien pamiętać promotor, jednak warto na niego zwrócić uwagę – inaczej pracy nie przyjmiemy. Nie wiemy bowiem, czy promotor faktycznie ją zaakceptował.

Jeżeli chodzi o liczbę egzemplarzy, w zupełności wystarczy nam jeden, w dużej mierze dlatego, ponieważ Państwa prace lądują w i tak napęczniałym od akt studenckich archiwum. Ale ten jeden egzemplarz pracy to nie wszystko, co trzeba przynieść. Lista wymaganych dokumentów jest długa i niejednokrotnie skompletowanie wszystkiego sprawia pewne trudności. Aby ułatwić Państwu ten proces powstała na stronie DSM “Lista dokumentów do złożenia z pracą magisterską” zwana w skrócie Check listą.

Proszę pamiętać o podpisaniu wszystkich formularzy. Dokumenty wygenerowane z systemu SOLAD podpisywane są przez promotora (zwłaszcza o tym należy pamiętać, aby go po raz wtóry nie szukać), pierwsza strona pracy magisterskiej powinna być również opatrzona jego autografem (na wszelki wypadek przypominam).

Gdy upewnią się Państwo, że wszystko jest w komplecie można dziarskim krokiem zmierzać do Dziekanatu …i powoli zaczynać przygotowywać się do obrony.

Współpraca: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

(Visited 5 139 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH