https://thesocietypages.org/socimages/2011/12/17/now-you-will-never-forget-what-a-venn-diagram-is/

Wrzesień to miesiąc, gdy wnioskują Państwo o różne rzeczy ze wzmożoną intensywnością. Zdajemy sobie z tego sprawę, że nie wynika to ze zmowy, aby zalać nas podaniami, ale raczej z tego, że nauka, a dokładniej rozliczenie jej efektów, następuje w cyklach semestralnych, a zatem sprawy zasadnicze załatwia się na początku albo na końcu semestru.

Sprawa, o której piszę dotyczy kwestii, która wypłynie lada tydzień, czyli przedłużania sesji. Według Regulaminu,

„Dziekan, na wniosek studenta w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, może uznać, że nieobecność studenta na jednym z terminów zaliczenia zajęć nie spowodowała jego utraty” (art. 22.4).

Innymi słowy wniosek musi być szczególnie uzasadniony i udokumentowany.

I teraz trzy przykłady podań:

  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo nie mogłem przyjść na egzamin” – nie jest ani udokumentowane, ani szczególnie uzasadnione. Różne doświadczenia z psychologii społecznej w zakresie wywierania wpływu na ludzi wskazują, że wystarczy samo „bo” + cokolwiek, aby na przykład zostać przepuszczonym w kolejce, ale Dziekanat nie jest podatny na tę socjotechnikę.
  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo byłem chory” – może i jest szczególnie uzasadnione, ale nie mamy na to żadnej dokumentacji. Trzeba załączyć zwolnienie lekarskie, najlepiej czytelne. Inaczej tracą Państwo czas przedłużonej sesji, ponieważ informacja zwrotna z naszej strony będzie najpewniej brzmiała: „Proszę o udokumentowanie podania” / „Proszę o dołączenie stosownej dokumentacji”. I dopiero po jej dostarczeniu możliwe będzie rozpatrzenie podania.
  • „Proszę o przedłużenie sesji, bo pojechałem nad morze. W załączeniu przesyłam kopię biletu lotniczego.” – bilet najczęściej jest niczego sobie, więc podanie niewątpliwie jest udokumentowane, ale czy aby na pewno jest to szczególnie uzasadniony wniosek? W końcu nie jest tajemnicą, kiedy przypada II termin sesji.

Przy okazji przypominam o zapisie Regulaminu, który znajduje są w tym samym artykule – jeżeli mają Państwo kolizję terminów egzaminów należy zgłosić to do Dziekanatu przed rozpoczęciem sesji, a nie w dniu egzaminu, albo wręcz po (art. 22.5). I mimo tych wszystkich obostrzeń, które opisałam, zapewniam Państwa, że zdecydowana większość podań w sprawie przedłużenia sesji rozpatrywana jest pozytywnie.

(Visited 2 317 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)