Nie wiem, ilu studentów rozpoczynających studia magisterskie w SGH wie już o istnieniu bloga. Teoretycznie mogli dowiedzieć się, jeżeli nie pocztą pantoflową, to ze strony oficjalnej DSM. A skoro zajrzeli na stronę DSM, pewnie zerknęli i do zakładki „Dla studentów I semestru”. Stamtąd z kolei już droga prosta do „Systemu deklaracji semestralnych”.

System deklaracji semestralnych jest zdecydowanie do przebrnięcia, choć gdy czytam podania dotyczące wpisania lub wypisania się z zajęć, dochodzę niekiedy do wniosku, że może być inaczej. Czasami i student IV semestru potrafi tłumaczyć niezapisanie się na żadne zajęcia nieznajomością funkcji WD. W trosce o Państwa poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy 7-stronicową (wliczając stronę tytułową) instrukcję z obrazkami, informującą w jaki sposób zabrać się do deklarowania przedmiotów, aby wystudiować to, co należy we właściwym terminie. Najważniejsze informacje na dzień dzisiejszy to terminy i obowiązkowe przedmioty:

  • Deklaracja składa się z dwóch etapów – w pierwszym wybiera się przedmioty i wykładowców (lista zajęć jest już dostępna), w drugim istnieje możliwość modyfikacji dokonanych wyborów. Udział w I etapie jest obowiązkowy – na tej bowiem podstawie uruchamiamy zajęcia, udział w II radzę ze względów strategicznych – może bowiem zdarzyć się, że student nie dostanie się na zadeklarowany w I etapie przedmiot i wówczas będzie musiał uzupełnić liczbę ECTS.
  • Studenci studiów niestacjonarnych wchodzą do systemu jutro (9 września), a stacjonarni 13 września. Wynika to z tego, że studenci niestacjonarni, ze względu charakter swoich studiów mają pierwszeństwo w zakresie wyboru godziny zajęć. Dotyczy to zwłaszcza studentów studiów popołudniowych. Zaniepokojonym tą informacją studentom stacjonarnym spieszę donieść, że studentów popołudniowych jest niewielu
  • Nie ma sensu wybierać zajęć kolidujących ze sobą w planie (albo z lektoratem), bo Dziekanat nie uznaje zasady bilokacji, a system najpewniej do takiego zapisu nie dopuści.
  • W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc na dany przedmiot u danego wykładowcy decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie wyników z egzaminu, albo średniej ze studiów w przypadku studentów SGH (na studiach stacjonarnych).
  • Należy pamiętać o obowiązkowej sekwencji przedmiotów na I semestrze (jedyny semestr z takim planem – na pozostałych jest niemalże pełna dowolność) i zadeklarowaniu tych przedmiotów, które należy zrealizować, a nie jakichkolwiek.
  • Należy łącznie zgromadzić 30 ECTS. Oczywiście można starać się o dodatkowe przedmioty, warto jednak najpierw zapoznać się z Regulaminem studiów a konkretnie jego niewielką przychylnością wobec studentów, którzy nie zaliczyli jakiegoś przedmiotu.
  • Według instrukcji dziekańskiej nie ma możliwości dopisywania, wypisywania, przepisywania z przedmiotów po zamknięciu systemu.

Życzymy Państwu udanych wyborów!

(Visited 1 371 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
prof. SGH dr hab., w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

Ostatnie wpisy Katarzyna Górak-Sosnowska (zobacz wszystkie)