https://jamesformosa.wordpress.com/2015/10/12/my-masters-thesis/

[aktualizacja 8.09.2016]: wszystko wskazuje na to, że 23 września 2016 r. przejdzie do historii wyłącznie jako początek kalendarzowej jesieni. Termin końcowy złożenia prac magisterskich przesunął się na 30 września 2016 r. Uprzedzamy pytanie: zapis w Regulaminie nie zmienił się. Zmieniła się jego interpretacja. Mamy tylko nadzieję, że ten dodatkowy tydzień wybawi nie jednego studenta z opresji. Oby tylko nie zadziałał w drugą stronę i nikogo nie rozleniwił.

Zespół DSM

A oto oryginalny wpis:

23 września – dzień jak co dzień, mogłoby się wydawać, gdyby nie to, że akurat w 2016 roku łączy w sobie pewien koniec i początek. Tego dnia rozpoczyna się kalendarzowa jesień, a zatem oficjalnie żegnamy się z latem i wakacjami. Na ten dzień przypada także termin dostarczenia do Dziekanatu przez studentów obecnego IV semestru pracy magisterskiej. Tak więc, gdy wszystko wokół zwalnia i szykuje się do nadejścia jesieni, studenci IV semestru ścigają się z nieubłaganie upływającym czasem. W pocie czoła nanoszą ostatnie poprawki w swoich pracach, z utęsknieniem wypatrują promotorów i z niecierpliwością czekają na raport z SOLADu. A wszystko po to, żeby zdążyć przed początkiem jesieni.

Tak jak pory roku wyznaczają porządek naszego kalendarza, termin złożenia pracy magisterskiej wyznaczany jest przez organizację roku akademickiego, a zapisany w Regulaminie (art. 36.4):

Praca dyplomowa nie może być złożona później niż do końca planowanego terminu ukończenia studiów.

Choć zapis w Regulaminie nie zmienia się, planowany koniec terminu studiów owszem – stąd zresztą niepewność studentów co do tego, kiedy w danym roku przypada ten ostateczny termin. Absolutnie nie należy kierować się w tym zakresie porami roku. Warto natomiast sięgnąć do organizacji roku akademickiego – planowany termin ukończenia studiów to zarazem koniec II terminu sesji egzaminacyjnej. Wynika to z kolei z tego, że student ma prawo do dwóch podejść do egzaminów, a zatem prawo do tzw. “kampanii wrześniowej”, której koniec przypada na ostatni dzień II terminu sesji.

Tak czy inaczej, piątek 23 września może być dniem radosnym, jeżeli uda się zdążyć na czas z napisaniem i złożeniem pracy magisterskiej. Ale wszyscy wiemy, że może być inaczej – już bowiem napływają pierwsze podania spóźnialskich studentów.  Rozwiązaniem, które ratuje sytuację i daje więcej czasu, jest złożenie w ciągu 14 dni od daty 23 września podania o powtarzanie semestru IV z seminarium magisterskiego. Podanie należy złożyć przez Wirtualny Dziekanat, pamiętając o wybraniu odpowiedniej asystentki, do której ma ono trafić.

Dla najbardziej wytrwałych w niedotrzymywaniu wszelkich terminów, Regulamin jest bezlitosny i nie daje wyboru Dziekanowi. Zgodnie z art. 32:

Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

3) niezłożenia pracy dyplomowej w terminie;

Oczywiście po skreśleniu można wnioskować o wznowienie studiów, ale wznowienie następuje od następnego semestru, czyli bliżej początku kalendarzowej wiosny.

(Visited 650 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
kierownik Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH