Zwykle na początku i pod koniec semestru rośnie zainteresowanie rozmową z Panią Dziekan. Chęć zapisu na spotkanie często jest na tyle duża, że lista zapisanych chętnych wykracza poza miesięczny harmonogram. Zadaniem osoby zapisującej na dyżur Pani Dziekan jest w miarę możliwości zapoznanie się z Państwa problemem i doradzenie Państwu najlepszego rozwiązania. Nie chodzi tu o […]

Read More →

Niejeden student zastanawia się, do kogo zaadresować podanie. Jest w końcu jeden Dziekan, czterech prodziekanów, a dla tych o większej fantazji: kierownik biura, wicekierownik tegoż, 13 asystentek toku oraz sekretarka. Nie wspomnę o tych, którzy adresują podanie do nieistniejącej instytucji (np. do Wydziału Studium Magisterskiego), albo personifikują SGH (np. Szanowna Pani Szkoła Główna Handlowa). Pozostańmy […]

Read More →