Od zawsze znajomi psychologowie mieli wielki ubaw, gdy mówiłam im, że pracuję w Dziekanacie Studium Magisterskiego, czyli w skrócie w DSM. I nic dziwnego – DSM to skrót oznaczający „Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych” (ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders), bardzo ważny podręcznik określający typy zaburzeń psychicznych wydany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, […]

Read More →